Son Başvurulacak İşveren

Son başvurulacak işveren (Employer of last resort): Kamu hizmeti istihdamı olarak da adlandırılabilecek bu sistem, işsizlikle mücadele için önerilen yöntemlerden biridir. Bu uygulamada çalışmaya “hazır, istekli” ve “çalışabilecek durumda olan”, ancak iş bulamayan kişilerin kamuda, taban bir ücretle istihdam edilmesi söz konusudur. Bu yaklaşım işsizliğe mali bir problem olarak yaklaşılmaması ve üretimin merkeze alınması düşüncesi üzerine inşa edilmiştir.[1]

[1] Pavlina R. Tcherneva, 2012, Beyond Full Employment: The Employer of Last Resort as an Institution for Change, Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No. 732, http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_732.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]