Şartsız – Şartlı Sosyal Transfer ve Hizmetler

Şartsız – Şartlı sosyal transfer ve hizmetler (Unconditional vs. Conditional social transfers and social services[1]):  Şartsız sosyal transferler belirli düşük gelirli kesimlere sağlanan parasal desteklerdir. Şartlı sosyal transferler ise belirli şartları yerine getirdikleri takdirde (örneğin kız çocuğunu okula gönderdiğinde) düşük gelirli kesimlere sağlanan yardımlardır.[2]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] ILO Social Protection, 2014, Introduction: Social Transfers, http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.action?th.themeId=11Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!