Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Yargının ve yargı görevlilerinin yasama ve yürütmenin siyasi tercihlerinden bağımsız bir şekilde kurulması, örgütlenmesi, işlemesi. Yasaları yapanlarla, yasalara uyulup uyulmadığını denetleyenlerin farklı güçler olması. Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.  
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Yaşam kalitesi / Yaşam standardı (Quality of life / Adequate standard of living[1]): 'Yaşam kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak kişilerin yaşadıkları kültür ve değer...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Toplumsal cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık/ Erkek işi[1]-Kadın işi Meslekler / Erkek/Kadın egemen meslekler[2] - Karma meslekler / Belirli mesleklerin damgalanması / Türü erkek ve kadın cinsiyetine saptanmış meslekler / Bir...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Üretken emek, Yeniden üretim emeği (Productive / Reproductive labor): Üretken emek Gayri Safhi Milli Hasıla'ya katkı yapmak üzerinden ele alınmaktadır. Kadının bebek dünyaya getirmek, gündelik işleri yerine getirmek, neslin ve...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Yoksulluk (Poverty): Geleneksel olarak yoksulluk, kaynaklara, üretken varlıklara ve gelire erişimin sınırlı olması ve sonuç olarak maddi bir yoksunluğun ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde bu tanım yararlı olarak kabul...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Kamu yönetiminin elindeki bütün bilgi ve belgelere erişimi mümkün kılması; böylece karar alma süreçlerinin gözlem ve katılıma açık hale gelmesi. Yönetimde açıklık yönetimin, bilgi toplamak ve elindeki bilgileri kamuoyu ile...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Yunus parkı yunusların ve mors, balina, fok gibi farklı türdeki deniz memelilerinin gösteri yapmaya zorlandıkları ve bütün hayatları boyunca tutsak edildikleri yerlerdir. Bu hayvanların yaşadıkları işkenceler yakalanma aşamasında başlıyor. Japonya’da...


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]