Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Saklanan ücret[1] (Reservation wage[2]): İş piyasasına girme aşamasında tercih edilen en düşük ücrettir.[3] Kadınların işe girmek için daha düşük ücretler kabul etmesi söz konusudur. [1] Aysıt Tansel, 2012, 2050’ye Doğru...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Şartsız - Şartlı sosyal transfer ve hizmetler (Unconditional vs. Conditional social transfers and social services[1]):  Şartsız sosyal transferler belirli düşük gelirli kesimlere sağlanan parasal desteklerdir. Şartlı sosyal transferler ise belirli...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Karar alma süreçleri, kurumlar ve bilgilerin açık ve görünür olması, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişimlerinin sağlanması; yeterli bilginin kamuoyu tarafından ulaşılabilir, anlaşılır ve izlenebilir olması. Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır....
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Servet eşitsizliği (Wealth-based inequality[1]): Servet dağılımında, toplumun farklı kesimleri arasındaki eşitsizliğe verilen isimdir. [1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Siyasi partilerin ve siyasilerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için gerekli mali kaynağı nereden temin ettikleri, sahip olunan bütçenin nerelere harcandığı ve nasıl denetlendiği gibi sorulara yanıtlar arayan ve bu yanıtlar verilebildiği ...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Son başvurulacak işveren (Employer of last resort): Kamu hizmeti istihdamı olarak da adlandırılabilecek bu sistem, işsizlikle mücadele için önerilen yöntemlerden biridir. Bu uygulamada çalışmaya “hazır, istekli” ve “çalışabilecek durumda olan”,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Vatandaşlık haklarını elde etmek veya hak ihlallerine karşı çıkmak için her zaman eyleme geçmez. Ama karşılaştığı hak ihlalleri ile ilgili ne yapması gerektiğini araştırır ve sorgular. Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Heteroseksüel çiftlerin sahip olduğu, vergi, emeklilik, miras hakkı gibi birçok konuda olanaklar sağlamaktadır. Kayıt olmuş çiftler beraber araba sigortası edinme, birbirlerini sosyal güvenlik poliçeleri kapsamına alabilmeleri, beraber vergi bildiriminde bulunabilmeleri...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Sosyal dışlanma (Social exclusion): Sosyal dışlanma terimi için yapılan tanımlar konunun  hangi açıdan ele alındığına göre değişiklik gösterebilir. Bazı tanımlar kimlerin dışlandığına (örneğin fiziksel engelli, yoksullar) yanıt verirken, diğerleri, neyden...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Sosyal koruma hizmetlerine erişim[1]  (Access to social protection):  Kadınların istihdama katılmalarının yollarının kolaylaştırılması,  düşük gelirli hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ailelerin ekonomik risklerinin azaltılmasında sosyal koruma önemli bir unsur olarak ortaya...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Sosyal koruma tabanı (Social protection floor [1]): ILO’ya göre sosyal koruma tabanı, 'sosyal dışlanmanın, yoksunluğun, yoksulluğun üstesinden gelmek ve önlemek amacında olan korumayı güvence altına alan ulusal olarak belirlenmiş temel...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Sosyal transferler (Evrensel - Bütçe hesaplı sosyal transferler) (Social transfers) (Universal vs. Means tested social transfers[1])): Çalışan ödemeli olmayan/devlet tarafından sağlanan sosyal transferlerden tüm vatandaşlara yönelik olanlarına evrensel sosyal transfer...


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]