Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Hayatının bir döneminde cinsel şiddetin herhangi bir biçimine maruz bırakılmış olan. İngilizce’de survivor kelimesinden gelmektedir. Cinsel şiddete maruz bırakılmış bireyler için, ‘mağdur’ ya da ‘kurban’ yerine daha güçlendirici olan ‘hayatta...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Hayvan, canlılar dünyasının ökaryotlar üst âlemindeki hayvanlar âleminde sınıflanan canlıların ortak adıdır. Hayvanlar genel olarak çevresi ile uyum içinde yaşayan ve canlılarla beslenen çok hücreli, bilinci ve duyguları olan, acıyı...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Hayvanların insan sömürüsünden uzak yaşamalarını sağlayan haklardır. Hayvanların, yaşama, özgür olma, acıdan uzak olma, beden dokunulmazlığı  gibi en temel hakları her gün deney merkezlerinde, hayvancılık endüstrisinde, yunus parklarında, hayvanat bahçelerinde,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Ne koşulda olursa olsun hayvanların insan menfaati için kullanılmasına karşı çıkar. Hayvanları mal olarak değil hissedebilen, sosyal ilişkiler kurabilen, duyarlı ve hakları olan bireyler olarak kabul etmek ve tür ayırt...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Sömürülen hayvanların daha iyi koşullarda yaşamaları ve daha iyi koşullarda öldürülmelerini savunan akımdır. Hayvan refahı hayvanların daha geniş kafeslerde yaşamaları, elektroşok yöntemi ile bayıltılarak öldürülmeleri gibi yöntemleri savunurken hayvanların insan...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Aşılama, kısırlaştırma, tedavi iddası ile sokaklardan toplatılan hayvanların en temel yaşamsal ihtiyaçlarının dahi karşılanmayarak, tamamen keyfi ve mevzuata aykırı bir şekilde tecrit edildikleri belediye tesisleridir. Bu tesislerin isimleri geçici hayvan...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
 Hayvanat bahçesi hayvanların cansız bir objelermiş gibi sergilendikleri, ömürleri boyunca tutsak edildikleri ve doğalarından uzak yaşamaya zorlandıkları yerlerdir. Bilinen en eski hayvanat bahçesi milattan önce 3500 yılındadır. Modern anlamdaki ilk...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar19 Ocak 2018
Bir hayvanın insan/lar tarafından cinsellik içeren eylem yoluyla veya cinselliğine müdahale edilerek suistimal edilmesi ve sömürülmesi. Hayvanın cinsel olarak istismarı; vajinal, anal, oral penetrasyon; bir obje kullanarak penetrasyon; üremesini kontrol...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Hayvanseverleri pet hayvanlarını (kedi, köpek, kuş…) koruyan ve bu hayvanların haklarını gasp etmeyen ancak diğer hayvan sömürü çeşitlerine devam eden kişiler olarak tanımlayabiliriz. Hayvan sömürüsüne devam eden bu kişilere hayvansever...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Her zaman her yerde performans modeli (“Anytime anywhere” performance model[1]): Günün her saatinde ve yılın her zamanında erişilebilir olmak ve ihtiyaç halinde coğrafi olarak yer değiştirmeyi kapsayan modeldir.[2] Günümüzde oldukça...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Yetki, sorumluluk ve görevlerle ilgili sorumlu ve cevap verebilir davranma gerekliliği. Örneğin, yöneticiler hesap verebilir şekilde çalışıyorsa, görevleriyle ilgili eleştiri, talep ya da önerileri dikkate alarak bu yönde hareket eder;...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Heteroseksüelliğin normal ve tek cinsel yönelim olarak görülmesi, toplumsal değerlerin, kuralların ve yaşam biçimlerinin herkes heteroseksüelmiş gibi kabul edilmesidir. İnsanların kadın ve erkek olarak ikiye ayrılmasını; cinsel ilişkilerin/evliliklerin sadece ve...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Heteroseksüelliğin yegane cinsel yönelim olduğunu ileri süren, diğer cinsel yönelimleri yok sayan, baskılayan ya da aşağılayan ideolojidir. Kadınlara yönelik ayrımcılık olan seksizmin (cinsiyetçilik), heteroseksüel olmayanlara yönelik halidir. Heteroseksizm, heteroseksüelliği bir...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Duygusal/cinsel açıdan karşı cinsiyete ilgi duyan kadın veya erkek. Heteroseksüellik, kendiliğinden ve zorunlu olarak, toplumda egemen olan var oluştur. Toplumda “norm” olan heteroseksüellik olduğundan ve aksini söylemedikçe herkes heteroseksüel sayıldığından...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Genel anlamıyla eşcinsellere ilişkin olumsuz duygu, tutum ve davranışlar olarak tanımlanır. Homofobi, kişisel bir korku ve irrasyonel bir inanç olmanın çok ötesinde kültür ve anlam sistemleriyle, kurumlar ve sosyal geleneklerle...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Devlet dahil tüm güçlerin hukukla sınırlandırıldığı ve tüm hakların hukukla korunduğu devlet. Hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri, denge denetleme sisteminin dayandığı iki önemli kavramı oluşturur. Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Hiç kimsenin hukukun üzerinde olmaması; herkesin yasalar önündeki eşitliği. Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.  


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]