Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Eğreti istihdam (Transitory employment): İnsanca yaşama koşullarına imkan verecek düzeyde gelir sağlamayan ve meslek ve beceri üzerinden tanımlanamayan işleri ifade etmek için kullanılmayan başlayan eğretileşme kavramının kullanımı, sonrasında, asıl olarak...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ek işçi etkisi (Added worker effect): ‘Ek işçi’ terimi, ailedeki birincil kazanç sağlayan kişinin istihdam durumunun kötüleşmesi sonucunda ailedeki azalan geliri telafi etmek için iş gücüne katılan aile üyesini ifade...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ekonomik gerilemeden etkilenmeyecek endüstriler (Recession (economic contraction) -proof industries): Ekonomik gerilemenin küçülmeye ve/veya işten çıkarmalara neden olmadığı ya da diğer sektörlere nazaran daha az neden olduğu sektörlere verilen isimdir. Muhasebe,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Eksik istihdam[1] (Underemployment of women[2]): TÜİK, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün düzenlediği 16. Çalışma İstatistikçileri Konferansı sonrasında ortaya konan, eksik istihdam tanımı üzerinden ortaya çıkan ölçümle ilgili zorlukları dikkate alarak yine bu...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Emek-yoğun üretim (Labor intensive production): Üretim maliyeti göz önüne alındığında, işgücünün sermayeden daha önemli bir kalem olduğu üretimlere emek-yoğun üretim adı verilmektedir.[1] Bu adlandırma iki üretim biçiminin birbiriyle karşılaştırılması halinde...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Emzikli çalışan (Breastfeeding worker)[1]: “Emzikli çalışan”, Avrupa Birliği İş Hukuku’nda, 92/85 sayılı Hamile, Loğusa veya Emzikli Kadın Çalışanların İşyerinde Sağlık ve Güvenliklerinin İyileştirilmesi Hakkında Asgari Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Yönerge’de ‘ulusal...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Enformel ya da Kayıt dışı işçi (Informal workers[1]): Enformel sektör olarak adlandırılan sektörler için farklı mekanlarda, ya da evlerde çalışan, işverenlerinin sigortalarını düzenli olarak ödemediği[2] ya da formel sektör içerisinde...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Enformel sektör (Informal sector[1]): Enformel sektör terimi 70’li yıllarda ilk olarak ortaya çıktığında tarım dışı ekonomik faaliyetleri anlatmak amacıyla kullanılmıştır ve gelişmekte olan ekonomilere özgü ve geçici bir olgu olduğu...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Duygusal/cinsel açıdan hemcinsine ilgi duyan kadın veya erkek. Eşcinsellik uzun yıllar boyunca bilim çevreleri de dahil olmak üzere çeşitli gruplar tarafından bir cinsel kimlik bozukluğu, hastalık, sapıklık gibi olumsuz ifadelerle...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Eşit işe eşit ücret prensibi / Eşdeğer işe eşit ücret ()[1] (Equal remuneration for work of equal value[2] or Equal pay for work of equal value/ Equal pay for comparable...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Esnek çalışma[1] (Flexible employment[2]): Klasik/geleneksel çalışma biçimleri yasaların düzenlediği ve koruma altına aldığı, başlangıcı ve bitişi önceden belirlenmiş çalışma biçimleri iken; esnek çalışma bunun tersine açık ve serbest bir sistemdir...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Esnek üretim - Kitlesel tüketim için seri üretim (Flexible production vs. serial/mass production for mass consumption): Seri üretim süreci düşük ücret karşılığında birbiriyle değiştirilebilir, birbirinin tıpatıp aynısı olan parçalardan büyük...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev eksenli çalışma[1] (Home based work): Enformel bir çalışma türü olan ev eksenli çalışmanın tarihi sanayi devriminin öncesine dayanmaktadır. Her ne kadar bu çalışma türünün modern üretimle birlikte ortadan kalkması...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev geçindirenler[1] (Breadwinners): Hanenin parasal ihtiyaçlarını karşılayan kişilerdir. Dünya üzerinde birçok kültürde evi geçindiren kişinin erkek olması gerektiği, kadının gelirinin ise bir ek gelir mahiyetinde olduğu kabul edilmektedir. (Bkz. Evin...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev içi angarya iş / Ücretsiz angarya iş (Domestic drudgery[1] / Drudgery of unpaid work[2]): Kadınların ev içerisinde çoğunlukla ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdiği döngüsel işlerdir. Bu işler kadınların istihdamının önünde...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev işi, ev içi istihdam (Domestic work/Housework, Domestic employment[1]): ‘Çocuk, hasta ve özürlü bakımı, ev temizliği, yemek yapma, ütü yapma, çamaşır yıkama, bahçe bakımı, evin güvenliğini sağlama ve ailenin  şoförlüğünü...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev işçisi (Domestic worker): Ev işlerini bir işveren için ücret karşılığında yapan kişilerdir. Tam zamanlı ya da yarı zamanlı bir şekilde ev işi yapan, tek ya da çoklu işverenler için...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev işinin fırsat maliyeti (Opportunity cost of domestic work[1]): Fırsat maliyeti, birden fazla olanak söz konusu olduğunda yapılan seçimde, diğer olanak seçilmediğinden uğranan kayba tekabül eder.[2] Ev işi yaparak kadınların...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev işinin ikame gideri[1] (Replacement cost of domestic work[2]): Bir işletmenin sahip olduğu bir varlığı bir yenisiyle değiştirmesi durumunda ortaya çıkan maliyet, ikame gideri olarak adlandırılmaktadır.[3] Burada çoğunlukla ücretsiz yapılan...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ev içi / Evde bakım hizmetleri[1] (Home Care Services): Türkiye Halk Sağlığı Kurumu evde bakım hizmetlerini ‘gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım süresince, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Evin ekmeğini kazanan erkek yanlılığı (Male breadwinner bias[1]): Ekmeği kazanan erkek modeli asıl olarak ev halkı arasındaki iş bölümlerine dair varsayımlar üzerinden ortaya atılmış bir modeldir. Burada erkek eve para...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Evlilik nedeniyle iş akdi feshi (Termination of labor contract because of marriage): “Nikah tazminatı” olarak da bilinen 4857 sayılı İş Kanunun 120. maddesi uyarınca uygulanan evlilik nedeniyle iş akdi feshi,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Haksızlıklarla karşılaştığında; sorgulama, şikayet etme, protesto etme, imza kampanyasına katılma, hukuki süreçlere başvurma gibi eylemlerle, kendisinin veya başkalarının mağduriyetini azaltmak için çabalar. Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.  


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]