Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çalışan yoksullar (Working poor): EUROSTAT, çalışan yoksulları, yılın yarısından fazlası boyunca gelir getiren işlerde çalışan ancak elde gelirin harcanabilir olan kısmı ulusal ortalama gelirin %60’ının altında olan hanelerde yaşayanlar olarak...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çalışma çağındaki nüfus (Working age population[1]): TÜİK’e göre toplam nüfus içerisinde 15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfustur.[2] Bağımlı Nüfus[3] (dependent population)’u ise TÜİK, 0-14 yaş aralığındaki genç nüfus ile...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Dikey katmanlaşma / “Cam Tavan” (Vertical segregation / “Glass ceiling[1]” ): 'İnsanların belirli bir ırk, yaş özelliği ya da cinsiyete sahip olmaları dolayısıyla kurumlarda belirli işlerde belirli kademelerden daha yüksekte...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
İstanbul’da, sadece trans kadın seks işçilerinin değil, kadın seks işçilerinin de kendi aralarında Zührevi Hastalıklar Hastanesi’ni ifade etmek için kullandıkları kısaltma. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Seks işçiliği yapmak için çıkılan açık alan, cadde, sokak. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Caydırılmış işçiler (discouraged workers): Tüm ekonomilerde, özellikle de daraltıcı EOI (‘export-oriented industrialization’/ ihracata yönelik sanayileşme) rejimleri altında ve durgunluk süresi boyunca istihdam fırsatlarının azalması sonucu uzun süre işsiz kalan ve...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Para karşılığı olmayan cinsel birliktelik. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çift/Çifte gelirli aile[1] (Dual-income / Two-income /Dual earner family): Eşlerin ikisinin de sabit gelirinin olduğu aile biçimidir. Amerika’da 2015 sonlarında yapılan bir araştırmaya göre çift gelirli aileler yılda ortalama 102,400$...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çift kariyerli aile[1] (dual career family): Eşlerin her ikisinin de mesleki gelişimlerini hedeflediği aile biçimidir.[2] [1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Cinsiyete dayalı işten çıkarma (Dismissal based on sex[1]): Şirket içerisinde cinsiyete dayalı ayrımcılık altında ele alınabilecek bu terim, kişinin cinsiyetinden ötürü işten çıkarılmasıdır. İşletmelerin işten çıkarılacaklar listelerinin başında yer alan...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Cinsiyete özgü sağlık ve güvenlik sorunları (Gender-specific health and safety issues): Kadın ve erkeklerin farklı biyolojik özellikleri ve toplumsal hayatları paralelinde yaşadıkları sağlık sorunları da farklılaşabilmektedir. Kadınlarda meme kanserinin, erkeklerde...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Trans olmayan, natrans kadın. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çocuk bakım hizmetleri (Child care services): Çocukların bakımına yönelik hizmetlere verilen bu isim, küçük çocuklara duyarlı, gelişimsel açıdan uygun bir çevre hazırladığı takdirde kaliteli olarak nitelendirilir.[1] [1] Karen DeBoard, t.y.,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Çocuk yardımı, Çocuk bakım yardımı (Child/Children’s allowance[1], Child benefit): OECD çocuk yardımını ‘çocuk belirli bir yaşa gelene kadar bir ebeveyne yapılan düzenli ödeme’ olarak tanımlamaktadır.[2] [1] UN Women, 2015, UN...


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]