Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Baba kotası (Daddy quota[1]/ Father’s quota): Ebeveyn izninin bir kısmının babalara tahsis edilmesidir. Baba bu izni kullanmadığı takdirde izin geçersiz hale gelmektedir.[2] [1] UN Women, 2014, Reading Paper Series on...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Babalık izni (Paternity leave[1]): Çalışan babaya, çocuğunun doğumunun ya da evlat edinmenin öncesinde ya da sonrasında iş yeri tarafından verilen izne dair haktır.[2] [1] UN Women, 2015, Progress of the...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Bakım açığı/ eksikliği (Care gap /deficit[1]): Günümüzde, eğer çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri piyasa tarafından sunuluyorsa, bu hizmetlerin maddi gideri devlet tarafından karşılanmaktadır. Devletin yaptığı bu ödemeye ise çalışanların gelir...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Bakım ekonomisi (Care economy): Bakım ekonomisi, ekonomi içerisinde hane halkının rolünün de dikkate alınmasını merkeze alan, bu noktadan hareketle kadınların özellikle ücretsiz ve karşılıksız şekilde verdikleri bakım emeğini de görünür...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
Yaşı geçkin, yaşlı erkek. Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin Kemal Ördek tarafından gerçekleştirildiği "O Kadınlar": Trans Kadın Seks İşçilerinin Dilinden Şiddet Hikayeleri kitabındaki Lubuncu Sözcükler...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Yerel yönetimler ve özel yada tüzel kişiler tarafından işletilen engelli, yaşlı, sokakta yaşayamayacak hayvanların barındığı tesislerdir. Geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi ile karıştırılmaması gerekir. Bu tesislerin görevi sokak hayvanlarını...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Aynı cins çiftler için bildirim hakkı vermektedir. Bildirimde bulunmak, getirdiği avantaj veya tanınma bağlamında genelde çok fazla etkiye sahip değildir. Ancak çift olarak yasalar karşısında tanınmayı sağlar. ***Kaos GL'nin hazırladığı...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Devletin güvenlik, savunma ve dış ilişkiler gibi sınırlandırılması zorunlu görülen alanlar dışındaki her türlü resmi bilgi ve belgesine ulaşma hakkı. Vatandaşlar, bilgi edinme haklarını kullanarak bir kararın hukuka uygun olup...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Aynı toprak parçasının üzerinde yaşamaktan ibaret değildir. Bir devletin kimliğinim taşıdığı için özel hak ve sorumluluklar kazanmaktan ibaret değildir. Vatandaşlık, bu hak ve sorumluluklara başkalarıyla eşit biçimde sahip olduğunu bilmek...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar12 Ocak 2018
Duygusal/cinsel açıdan her iki cinsiyete de ilgi duyan kadın veya erkek. Biseksüel bir kimse her iki cinse de aynı ölçüde ilgi duymayabilir ve bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir. Biseksüellik,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar2 Temmuz 2019
Sebzeler, tahıllar, kuruyemişler, tohumlar, baklagiller ve meyveler dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen, hiç hayvansal ürün içermeyen gıdalarla beslenmektir. Bitkisel beslenme ve veganlık birbirinden farklı şeylerdir.
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar16 Şubat 2018
İçkili eğlence mekanlarında (pavyon gibi) müşteriler tarafından konsomatris olarak çalışan kadınlara ikram edilen az miktarda içki (viski, vodka, şarap, vs.). Kırmızı Şemsiye Cinsel Haklar ve Sağlık Derneği tarafından yayınlanan, Röportaj/Derlemenin...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Bölünmüş işgücü /emek piyasası[1] (Labor force /labor market segmentation): Bölünmüş işgücü piyasasını ele alan kuramlar neo-klasik kuramın açıklamakta eksik kaldığı şu olguları mercek altına almaktadır: ‘işsizliğin belli toplumsal kesimlerde yoğunlaşması,...


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]