Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücret / Maaş kesintisi cezası (Wage penalty): Bir ayda iki günlük ücretinden fazla olmamak şartıyla, bir işçinin işyerini bozan ve toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde yer alan hal...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücretli doğum izni (Paid maternity leave[1]): 'Kadının doğumdan önce ve sonra resmi olarak işe gitmediği ve ücret aldığı dönemdir'. [2] [1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücretli işe eşit erişim hakkı (Equal access to paid work[1]): Kadınlar ücretsiz olarak yaptıkları ev işi, bakım işi gibi işler nedeniyle ücretli işlere girmekte erkeklerle eşit konumda değildir. Ancak kadınların...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücretli istihdam (Wage employment): Çalışmaları karşısında ücret alan ya da maaşı olan çalışanları kapsayan bu tanım, satışlardan komisyon alınan çalışma biçimlerini de kapsamaktadır. İşverenler, kendi işinde çalışanlar, üretici kooperatifi üyeleri...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücretsiz aile işçisi[1] (Family worker / Unpaid family worker)[2]: Aynı hane içerisinde yaşayan başka birinin işlettiği bir işletmede genellikle ücretsiz ve güvencesiz bir şekilde çalışan kişilere verilen isimdir. Özellikle tarım...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Bakım emeği / Ücretsiz bakım emeği (Care Work / Unpaid Care Work): Jean Gardiner bakım emeğini “Evde kadının ya da kız çocuğun babaya, kocaya, yaptığı ücretsiz hizmetlerin bütünü” olarak tanımlamaktadır.[1]...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Bakım İşleri / Yaşlı, hasta bakımı / enformel ya da ücretsiz yaşlı, hasta bakımı ve çocuk bakımı, ücretsiz bakım işi ve ev işi, Görünmeyen bakım hizmeti, yaşlıların verdiği ücretsiz bakım...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ücretsiz çalışan / ücretlendirilmeyen emek (Employed but with no pay[1]):[2] Tarafına bir ücret ödenmeyenlerdir. Çalışmayanlara ek olarak konut içinde yapılan işlerde çalışan ama ücret almayan eş ve çocuklar, ev hizmetlerinde...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Ucuz iş gücü olarak kadın emeği (Cheap female labor)[1]: Tüm endüstrileşmiş ülkeler birçok farklı ekonomik aktivitelerin gerçekleşebilmesi için ucuz iş gücüne ihtiyaç duyarlar.[2] Kadınların ucuz iş gücü içerisindeki konumu ise...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Üretken - Üretken olmayan sosyal transferler (Contributory vs. Non-contributory social transfers[1]): Çalışanlar (ve işverenleri) tarafından ödenen transfer çeşitlerinin en yaygını sosyal güvence ödemeleridir. Çalışan ödemeli olmayan sosyal transferlerde çoğu zaman...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Üretken emek, Yeniden üretim emeği (Productive / Reproductive labor): Üretken emek Gayri Safhi Milli Hasıla'ya katkı yapmak üzerinden ele alınmaktadır. Kadının bebek dünyaya getirmek, gündelik işleri yerine getirmek, neslin ve...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Üretken iş (Reproductive work[1]): Üretken iş, çalışan kişiler tarafından değerlendirildiğinde, kendileri ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçlarını karşılamalarına yetecek, kabul edilebilir bir iş anlamına gelir. Aynı terim, küresel bakış açısıyla ise,...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar5 Ocak 2018
Üretken olmayan emek (Non-productive or unproductive labor): Adam Smith’e göre üretken olmayan emek, bir şey üretildiği anda elde edilen değerin tüketildiği emektir. Adam Smith’in ayrımına göre fabrikada çalışan bir işçi...
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar9 Mayıs 2019
Vatandaşlık haklarını elde etmek veya hak ihlallerine karşı çıkmak için eyleme geçmek ister. Ama ne yapması gerektiğini bilmez; bunu araştırmaya yeltenmez. Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.  


Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]