Paylaşılan Ebeveyn İzni

(Paylaşılan/Cinsiyet ayrımı gözetmeyen) Ebeveyn izni[1] ((Shared/Gender neutral) Parental leave)[2][3]: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ya göre ebeveyn izni, ‘annelik izninin bitiminden sonra, çalışan anne ve babalara yeni doğan çocuklarına bir süre bakabilmeleri için istihdam, sosyal güvenlik ve tazminat açısından kendilerini bir derece güvencede hissettirerek verilen izindir. Ebeveyn izni evlat edinen kişilere de tanınır.’[4]

[1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı,

[2] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[3] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[4] Çiçek Tahaoğlu, 2013, Babalık için 10 gün yetmez, https://bianet.org/bianet/kadin/150797-babalik-icin-10-gun-yetmezSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]