Mikrokredi

Mikrokredi/ Mikrofinans (Microcredit/ Microfinance): Dünyanın özellikle yoksul bölgelerinde ekonomik kalkınmada kullanılan bu yöntem, büyük oranda kadın yoksulluğuyla mücadele amacıyla kullanılmaktadır. 1976 yılında Bangladeş Grameen Bank örneği ile başlayan bu uygulama kısa sürede dünyanın birçok yerinde uygulanmaya başlamıştır. Mikrofinans ise “yoksul insanlara, özellikle de kadınlara kredi, tasarruf ve diğer temel finansal hizmetlerin sağlanması” olarak tanımlanmaktadır. Mikrofinans ile yoksulların krediye ek olarak ihtiyaç duyduğu finansal hizmetlerin de karşılanması hedeflenmektedir ve kalıcı yerel finansal kuruluşların mikrofinansın sürekliliği için gereklidir. Mikrofinans her ne kadar kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için önemli bir yöntem olabilse de, yapılan araştırmalar krediyi kullananların çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu işaret etmektedir. Kadınların verimli bir şekilde bu uygulamalardan yararlanabilmesi için yine kadınların krediden yararlanmasının garanti altına alınması gerekmektedir[1].

[1] Münevver Soyak, 2010, Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans: Türkiye Deneyimi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 24, 129-144.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!