Kuvvetler Ayrılığı

Gücü elinde tutan kişinin /kişilerin yetkilerinin kısıtlanmasını ya da gücün merkezileşmesini engellemek için devletin yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin birbirinden farklı kurumlar tarafından yürütülmesi.

Denge ve denetleme mekanizmalarının düzgün çalıştığı bir demokraside yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrıdır, bağımsızdır; hiçbiri diğerinden daha güçlüdeğildir. Yasaları yapanlarla onları uygulayanlar aynı kişi veya kurumlar değildir. Yasalar, yargı tarafından, yani devletin organlarından bağımsız mahkemelerce, adil, tarafsız ve tutarlı bir biçimde uygulanır.(bkz:hukuk devleti ilkesi) Gelişmiş bir demokraside, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin yanısıra; medya, vatandaş, sivil toplum ve yerel yönetimler de denge denetleme rolü üstlenirler.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!