Kendi Hesabına Çalışma

Kendi hesabına çalışma[1] (Self-employment): Kendi hesabına çalışmanın tanımlanması ile ilgili literatürde farklı tartışmalar vardır. Bu kategoride yer alan faaliyetlerin çoğunluğu enformel ekonomi içerisinde yer almaktadır, bu da tanımın yapılmasını zorlaştırmaktadır. İşletmesini yöneterek üretim süreçlerini, dağıtım kanallarını ya da verdiği hizmeti geliştiren, yenilikçi metotları takip eden bir girişimci de kendi hesabına çalışan biri olarak tanımlanırken, işsiz bir kişiden farklı faaliyetlerde bulunmayan ama bir gelire sahip bulunan kişi de bu tanıma girebilmektedir.[2]

[1] TİSK, 2008, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, https://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/289_oecd_ulkelerinde_kadinlar/pdf_289_oecd_ulkelerinde_kadinlar.pdf

[2] Naci Gündoğan, 1999, Kendi hesabına Çalışma: Kavram, ölçüm ve özellikleri, http://ekonomikyaklasim.org/pdfs2/EYD_V10_N34_A04.pdf.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]