Kadınların Toprağa ve Üretken Mallara Erişimi

Kadınların toprağa ve üretken mallara erişimi (Women’s access to land and productive assets[1]): Küresel anlamda gıda güvenliği ancak toprağa ve üretken mallara erişim ile mümkündür. Kadınların kırsal ekonomi içerisinde sahip olduğu önemli rol dikkate alındığında kadınların toprağa ve üretken mallara erişiminin sağlanması ile tarım ekonomisindeki rollerinin güçleneceği savunulmaktadır.[2]

[1]UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[2] The Enocis Continuing Education Blog for the Underserved, 2008, Women’s Secure Access to Land and Productive Assets, https://enocis.wordpress.com/2008/08/21/womens-secure-access-to-land-and-productive-assets/.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]