Kadına Yönelik Şiddet

Cinsel şiddet ve taciz, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz, kadına yönelik şiddet (Sexual violence and harassment, Gender-based violence and harassment, Violence against women): Bir kadına kadın olduğu için uygulanan ya da kadınları şiddete uğrayan diğerlerine nazaran orantısız şekilde etkileyen şiddet ya da tacizdir.[1]

[1] Strenghtening Health System Responses to Gender-Based Violence in Eastern Europe and Central Asia, t.y., Definition and Forms of Gender Based Violence, http://www.health-genderviolence.org/news/191Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!