İstikrarsız Çalışma Biçimleri

İstikrarsız çalışma biçimleri (Precarious forms of work): Özellikle işgücüne katılımın ilk aşamasında karşımıza çıkan istikrarsız çalışma için altı koşuldan söz etmek mümkündür: ‘Mecburi part-time iş, mecburi geçici sözleşme (involuntary temporary contract[1]), atipik çalışma (gece, gündüz, Cumartesi, Pazar vardiyalarını içeren işler), güvensizlik (işi kaybetme korkusu), halihazırdaki işi geçiş işi olarak düşünmek, halihazırdaki işten çalışma saati, ücret bakımından rahatsız konumda çalışmak.’[2] Bu koşulları bir ya da daha fazlasını barındıran istikrarsız çalışma biçimlerinde yer alan kişilerin çoğunluğunu yine kadınlar oluşturmaktadır.

[1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[2] Lefteris Kretsos ve Ilias Livanos, 2012, Precarious Youth Employment in Europe: A Quantitative Analysis.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!