İş ve Aile Yaşamının Uzlaştırılması

İş ve aile yaşamının uzlaştırılması/ uyumlaştırılması/ bağdaştırılması[1], Ev iş harmonisi / uyumlaştırma (Reconciliation/harmonization/association of work and family life/home, Domestic work harmony): Kadının çalıştığı durumda ev işlerinin tamamından sorumlu olduğu algısı kadınlar için çifte yük getirmekte ve buna dair önlemler alınması gerekmektedir (Bkz. Çifte yük). Bunun dışında da ailenin getirdiği sorumluluklar kişilerin çalışma hayatında zorluklarla karşılaşmasına neden olabilmektedir. Bu anlamda ev ve iş arasındaki harmoninin sağlanması için yapılabilecekler arasında çocuk bakım ücretlerinin verilmesi, iş saatlerinin düzenlenmesi yer almaktadır (Bkz. Aile dostu iş düzenlemesi).

[1] Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, 2013, Başka bir Aile Anlayışı Mümkün mü?, http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/k/o/konsept-ve-program.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!