İnsan Dışı Hayvan

Toplumda yerleşmiş olan ve insanı hayvan tanımının dışında bırakan bakış açısı, hayvanlar kurduğumuz ilişkileri de etkiler. Hayvan hakları aktivistleri insanın da bir hayvan türü olduğu bilgisine de atıf yaparak hayvanları tanımlamak için insan dışı hayvan terimini kullanırlar.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!