İkili İşgücü

Birincil emek piyasası – İkincil emek piyasası[1], İkili/ Çifte emek/ İşgücü piyasası kuramı[2] (Primary vs. Secondary labor market, Dual labor / labor force market theory): İkili işgücü piyasası modeli ekonomiyi ikiye ayırır. Burada ilk kategori altında birincil ve yüksek ücretli olan sektörler yer alırken, ikinci kategoriyi düşük ücretli ve ikincil sektörler oluşturmaktadır. Bu ayrım ekonomik analiz aşamasında işveren ve çalışan davranışları arasındaki farklılaşmanın göz önüne alınması açısından önemlidir; bu açıdan bakıldığında analizin merkezine çalışanların becerileri yerine işlerin iyi ya da kötü olması alınmaktadır. İşlerin niteliğinin bu şekilde merkeze alınması iş düzensizliği, sıklıkla iş değiştirme ve işsizlik ve işgücü piyasasına katılım konusundaki düzensizliğin açıklanması aşamasında da etkili olmaktadır.[3]

[1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[3] Michael L. Wachter, 1974, Primary and Secondary Labor Markets: A critique of the dual approach, http://www.brookings.edu/~/media/projects/bpea/1974%203/1974c_bpea_wachter_gordon_piore_hall.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!