Her Zaman Her Yerde Performans Modeli

Her zaman her yerde performans modeli (“Anytime anywhere” performance model[1]): Günün her saatinde ve yılın her zamanında erişilebilir olmak ve ihtiyaç halinde coğrafi olarak yer değiştirmeyi kapsayan modeldir.[2] Günümüzde oldukça yaygın olarak uygulanan bu model, kadınlar açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır, çünkü hem kültürel olarak kadınların coğrafi olarak yer değiştirmesinin önünde engeller vardır, hem de çocuk bakımı sorumluluğu üstlenen bir kadının günün her saatinde ve yılın her zamanında erişilebilir olması mümkün olamamaktadır. Bu durumda bu model kapsamına giremeyen kadınlar modelin geçerli olduğu istihdam alanlarının dışına itilmektedir.

[1] Women Matter, 2010, ‘Women at the Top of Corporations:  Making it Happen’, McKinsey&Company

[2] Women Matter, 2010, ‘Women at the Top of Corporations:  Making it Happen’, McKinsey&CompanySivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]