Gelir Güvenliği

Gelir güvenliği (Income security): Gelir güvenliği, çalışma hayatı boyunca, ileri yaşta ya da malulen emeklilik durumunda net olarak ve ihtiyaç seviyesi göz önüne alınarak gelir seviyesinin güvence altına alınması ve ileriye yönelik iyileştirme ya da bozulma beklentisi ile ilgilidir. Net, algılanan ve beklenen gelir üzerinden tanımlanan gelir güvenliği, kadınlar söz konusu olduğunda da, kendi geliriyle ilgili net durumu, bunu algılama biçimi ve bu konudaki beklentisi üzerinden belirlenir.[1]

[1] ILO, t.y., Income Security Index, http://www.ilo.org/dyn/sesame/SESHELP.NoteISISivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]