Foie Gras (Kaz Ciğeri)

Kazların ciğerlerinin olması gerekenden daha büyük olmasını sağlamak için çok fazla beslenmeleridir.  Kazlae günde iki yada üç kez boğazlarına takılan metal bir tüple zorla beslenirler bu zorla fazla besleme sonucu ciğerleri normal boyutlarından 10 kat fazla büyümüş olur ve hayvanlar kesilerek ciğerleri satılmak için ayrılır.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!