Fleksiteryan

Bazı sebeplerle hayvansal gıda tüketmek istemeyen ancak vegan ya da vejeteryan olmayan, arada -canı istediğinde- hayvansal gıda tüketen kişilere denir. Hayvan hakları mücadelesi bir adalet mücadelesidir, hayvanlara adil davranmak ve onların haklarını geri vermek zorundayız bunun için de ilk yapmamız gereken şey vegan olmak. Veganlık hayvanlara uygulanan ayrımcılığın karşısında olmak ve hayatını da buna göre yaşamaktır. Irkçılık karşıtı mücadele veren birinin zaman zaman ırkçılık yapmasını savunamayız, hayvan hakları çerçevesinden bakıldığında da zaman zaman hayvansal gıda tüketilebilmesini yani hayvanların tüketilebilecek birer mal olarak görülmesini savunmamalıyız.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!