Ev İşinin İkame Gideri

Ev işinin ikame gideri[1] (Replacement cost of domestic work[2]): Bir işletmenin sahip olduğu bir varlığı bir yenisiyle değiştirmesi durumunda ortaya çıkan maliyet, ikame gideri olarak adlandırılmaktadır.[3] Burada çoğunlukla ücretsiz yapılan ev işinin ikame gideri piyasada bu işler için talep edilen ücretler toplamıdır.

[1] TC Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı, 2015, http://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/ekonomi-ve-maliye-terimleri%20listesi-110615.pdf

[2] UN Women, 2014, Reading Paper Series on Care Economy Book

[3] Accounting Tools, t.y., What İs Replacement Cost,http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-replacement-cost.htmlSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]