Ev İşçisi

Ev işçisi (Domestic worker): Ev işlerini bir işveren için ücret karşılığında yapan kişilerdir. Tam zamanlı ya da yarı zamanlı bir şekilde ev işi yapan, tek ya da çoklu işverenler için çalışan, Türkiye vatandaşı ya da göçmen/yabancı uyruklu, yatılı olan ya da olmayan tüm çalışanlar bu kapsamda değerlendirilmektedir.[1]

[1] KEİG Platformu, 2014, Ev İşçilerinin Sorunları ve Talepleri Neler?, http://www.keig.org/content/bilgi%20notları/ev-iscileri-bilgi-notu-23mayis2014.SON.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]