Ev Eksenli Çalışma

Ev eksenli çalışma[1] (Home based work): Enformel bir çalışma türü olan ev eksenli çalışmanın tarihi sanayi devriminin öncesine dayanmaktadır. Her ne kadar bu çalışma türünün modern üretimle birlikte ortadan kalkması beklenmiş olsa da, zaman içerisinde teknolojide gerçekleşen değişimler ve ekonominin küreselleşmesi firmaların üretimlerini fabrikalarda yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Küreselleşme ve üretimin parçalanması Türkiye de dahil birçok coğrafyada birçok üretim biçiminin ev eksenli bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanımıştır. [2]

[1]Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2] Gülcan Eriş Kaçan, t.y., Bir İstihdam Biçimi olarak Ev-eksenli Çalışma, Kadın Çalışmaları Derneği, http://www.kadincalismalari.org.tr/genel/bir-istihdam-bicimi-olarak-ev-eksenli-calisma/Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]