Enformel İşçi

Enformel ya da Kayıt dışı işçi (Informal workers[1]): Enformel sektör olarak adlandırılan sektörler için farklı mekanlarda, ya da evlerde çalışan, işverenlerinin sigortalarını düzenli olarak ödemediği[2] ya da formel sektör içerisinde yer alan ancak işsiz olan kişiler enformel işçi statüsünde değerlendirilmektedir.[3]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] AOF, t.y., Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

[3] BHARAT Informal Workers Initiative, t.y., Definition of Informal Worker, http://www.bhiwi.org/definition-informal-workerSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]