Emek-Yoğun Üretim

Emek-yoğun üretim (Labor intensive production): Üretim maliyeti göz önüne alındığında, işgücünün sermayeden daha önemli bir kalem olduğu üretimlere emek-yoğun üretim adı verilmektedir.[1] Bu adlandırma iki üretim biçiminin birbiriyle karşılaştırılması halinde kullanılmaktadır, başka bir deyişle sabit olarak emek-yoğun üretim alanlarından söz etmek mümkün değildir, ancak bir üretim alanı diğerinden daha emek yoğun olabilir.

[1] Merriam Webster Online Dictionary, Labor Intensive, http://www.merriam-webster.com/dictionary/labor–intensiveSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]