Denge ve Denetleme

Demokratik bir devlette, yasama, yürütme ve yargı ile medya, sivil toplum ve vatandaşların kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirirken birbirlerini denetleyerek anayasal sınırlar içinde kalmaya zorlamaları, böylece kendilerini de denetlenmeye açık hale getirmeleri. Bu arada, yerel yönetimlerin de kaynakların yerelde kullanılması ve ilgili kararların yerelde alınmasını sağlayacak şekilde güçlendirilmesi.

Böyle bir sistemde birinin güçlenebilmesi için kimsenin zayıflamasına ihtiyaç yoktur. Herkes, diğerini gözeterek hesap verebilir kıldığı için kimse aşırılıklara kaçamaz ve gücünü kötüye kullanamaz. Böylece toplum, bilginin açık biçimde aktığı bir şeffaflık kazanır, güven artar; hukuk daha iyi işler. Tüm güçler bir arada barış içinde yaşayabilir.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!