İkili İş Yükü Sendromu

İkili iş yükü sendromu (Double-burden syndrome[1]): İkinci vardiya (second shift) olarak da adlandırılan bu sendrom, iş ve evdeki sorumlulukların halihazırda aile hayatındaki sorumluluk ve sınırlandırmaların merkezinde bulunan kadınlar için ağır bir yük haline gelmesi olarak tanımlanmaktadır.[2] Başka bir deyişle ev dışında ücretli çalışan kadınların ev içindeki ücretsiz bakımı da karşılaması söz konusudur ve bu, kadınlar üzerinde bir baskı unsuru haline gelmektedir.

[1] Women Matter, 2010, Women at the Top of Corporations:  Making it Happen, McKinsey&Company

[2] Lien Verpoest, t.y., The Double Burden Question: from arrested development to a solution focused model, http://lienverpoest.yolasite.com/resources/gender%20USSR.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!