Caydırılmış İşçiler

Caydırılmış işçiler (discouraged workers): Tüm ekonomilerde, özellikle de daraltıcı EOI (‘export-oriented industrialization’/ ihracata yönelik sanayileşme) rejimleri altında ve durgunluk süresi boyunca istihdam fırsatlarının azalması sonucu uzun süre işsiz kalan ve çalışmak istediği halde iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçen kişiler olarak tanımlanmaktadır.[1] Caydırılmış işçilerin çoğunluğunu yine kadınlar oluşturmaktadır. Örneğin Amerika’da 2015 yılı itibariyle bir işte çalışmayan ve iş aramayanların yüzde 40’ını erkekler, yüzde 60’ını ise kadınlar oluşturmaktadır.[2] Bu yüzden işsizlikle ilgili oranlarda caydırılmış işçilerin de göz önüne alınması, kadınların işsizliğine dair saptama yapılması adına önemlidir. (bkz. İşsizlik)

[1] Özge İzdeş, 2012, Economic Cycles and Gendered Employment Patterns in Turkey, The Global Economic Crisis and the Developing World: Implications and prospects for recovery and growth içinde.

[2] Bureau of Labor Statistics, 2015, Household Data: Annual Averages, http://www.bls.gov/cps/cpsaat35.htmSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]