Bölünmüş İşgücü Piyasası

Bölünmüş işgücü /emek piyasası[1] (Labor force /labor market segmentation): Bölünmüş işgücü piyasasını ele alan kuramlar neo-klasik kuramın açıklamakta eksik kaldığı şu olguları mercek altına almaktadır: ‘işsizliğin belli toplumsal kesimlerde yoğunlaşması, benzer işleri yapan kişilere; cinsiyet, yaş, ırk, renk gibi özelliklerine göre farklı ücret verilmesi ya da işe alma ve işten çıkarma gibi durumlarda ayrımcı davranışlar gözetilmesi’. Bu olguların işaret ettiği nokta, işgücü piyasasının aslında homojen ve bütünlüklü olmayan, bölünmüş bir yapısının olmasıdır ve tüm bu alt piyasaların kendi iç işleyiş ve mekanizmaları söz konusudur.[2]

[1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2] Melike Özkaya İltan, 2008, Esnek istihdam koşullarında eğitim-istihdam ilişkisinin çözümlenmesi [Yüksek Lisans Tezi], Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim DalıSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!