Atipik İstihdam

Atipik istihdam (Atypical employment): İş akdinin belirli süreli olduğu, çalışmanın tam zamanlı olmadığı, çalışanın tek işverene karşı sorumlu olmadığı, iş akdinin haksız bir şekilde feshedilmesi ya da işten çıkarmaya dair çalışanın güvence altında olmadığı durumlarından birini ya da hepsini bulunduran istihdam biçimlerine atipik istihdam adı verilmektedir. Bu çalışma biçiminin kapsamı oldukça genişleyebilmekle birlikte en bilinen örnekleri ‘geçici çalışma, vardiya usulü çalışma, kısmi süreli çalışma, sıkıştırılmış iş haftası, yıllık iş süresi ve belirli süreli hizmet ilişkisi, [güvencesiz bir şekilde] tele çalışma, [güvencesiz bir şekilde] evde çalışma, kendi başına çalışma’ olarak sayılabilir.[1] Kadınların istihdam içerisinde yer alması büyük çoğunlukla atipik istihdam üzerinden gerçekleşmektedir.

[1] İhsan Yüksel, 2004, Çalışma Yaşamı Kalitesinin Tipik ve Atipik İstihdam Açısından İncelenmesi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1), 47-58.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!