Arazi Kullanım Hakkı Güvenliği

Arazi kullanım hakkı güvenliği (Land tenure security[1]): Kişilerin ve toplulukların zor kullanılarak yerlerinden tahliye edilmeleri durumunda devletin bu kişi ve toplulukların haklarını koruyarak mağduriyetlerini engelleyebilmesine arazi kullanım hakkı güvenliği adı verilmektedir.[2] Toprakta çalışanların çoğunluğunu kadınların oluşturmasına rağmen, kadınların toprak üzerindeki bu hakları sınırlıdır. Bu durum kadınların üretkenliğinin, dolayısıyla eve sağlayacakları gelirin düşük olmasına neden olmaktadır.[3]

[1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[2] United Nations Human Settlement Program, 2007, Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements 2007, abridged ed., 9, http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS.2007.Abridged.Vol.2.pdf.

[3] USAID, t.y., Gender, http://www.usaidlandtenure.net/issues/genderSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]