Anne İstihdam Oranı

Anne istihdam oranı (Maternal employment rate[1]): İstihdam edilmiş anne sayısının nüfusa oranıdır. Bu oranda, kadının çocuğunun yaş aralığı da önem kazanmaktadır. Çocuğunun yaşı küçük olan annelerin istihdam oranı (early maternal employment) diğer annelere nazaran daha azdır[2].

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies

[2] KSGM, 2014, Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerin Analizi, http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e86369dc31550b3ac33/Türkiye’de%20Kadın%20İşgücü%20Profili%20ve%20İstatistikleri’nin%20Analizi%20(Nihai%20Rapor).pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!