Aile İzin Politikaları

Aile izin politikaları (Family leave policies[1]): Yaşlı aile fertlerinin, hastaların, çocukların, bağımlı yetişkin bireylerin de bakımını kapsayan, en geniş kapsamlı izin politikasıdır.[2] Aile izin politikaları, çalışan bireyin ailede bakımla ilişkili sorumluluklarını yerine getirmek için iş yerinden uzaklaşmasına farklı sürelerde izin vermeyi kapsayan politikalardır.[3]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] Janine A. Parry, 2001, Family Leave Policies: Examining Choice and Contingency in Industrialized Nations, NWSA Journal, 13(3), 70-94.ıSA1, en, 2015, sies of Change, n bulamadım, varsa ben de glossary’ve uygulanması aşamasında sivil toplumla birlikte çalışılmalı

[3] Işıl Eker, 2011, İş, Aile ve Bireysel Yaşam Uyumu: Yaşamın Dengesine Bazı Değişkenlerin Etkisinin İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi], Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim DalıSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]