Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

Sivilsayfalar.org Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İş bu sözleşme www.sivilsayfalar.org İnternet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ömer Avni Mah. Sulak Çeşme Sok. Geyik Apt. No:3 K:3 D:6 Gümüşsuyu Beyoğlu İstanbul adresinde mukim Overteam Bilgi Teknolojileri İletişim ve Reklamcılık Ltd. Şti. (“Sivilsayfalar.org” olarak anılacaktır.)

www.sivilsayfalar.org İnternet sitesinde yer alan Üyelik Formunda istenen bilgileri girerek veya Facebook Connect hesabı ile siteye bağlanan, Sivilsayfalar.org’e üye olan İnternet kullanıcısı (“Üye” olarak anılacaktır.)

2. Sözleşme Konusu

İşbu üyelik sözleşmesi site kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden Sivilsayfalar.org’e üye olmak mümkün değildir. Sivilsayfalar.org’e üye olarak, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan, sözleşmenin tamamının dikkatle okunması gerekmektedir. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri kullanıcı siteye erişim sağladığında ve/veya üyelik işlemleri tamamlandığı anda, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve sözleşme yürürlüğe girer.

3. Tanımlar

“Site”: Sivilsayfalar.org’e ait, www.sivilsayfalar.org ana internet adresi ve alt internet adreslerini de kapsamaktadır. Sözleşmede Site olarak geçen tanım aynı zamanda gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü hizmet sunum mecrası olarak değerlendirilir.

“Sanal Ortam”: Cep telefonu, internet ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.

“Üye”: Üyelik sözleşmesini okuduğunu onaylayarak siteye kaydolmuş ziyaretçi, içerik sağlayıcı ve/veya site kullanıcısı olan kişidir.

“Üyelik”: Sivilsayfalar.org’e üye olma ve üyeliği devam ettirme durumudur.

“İçerik”: Üye, kullanıcı ya da editör tarafından Site”ye eklenmiş, yayınlanmış, paylaşıma açılmış her türlü yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir.

“Yazılım”: Tamamının Sivilsayfalar.org tarafından geliştirildiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile ilgili tüm Hakların Sivilsayfalar.org tarafından alınmış olduğu, Sitede Hizmetin verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki tüm Hakların Sivilsayfalar.org mülkiyetinde olduğu arayüz ve bilgisayar programları bütünüdür

“Haklar”: Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır.

4. Sözleşmenin Konusu

İşbu üyelik sözleşmesi site kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden Sivilsayfalar.org’e üye olmak mümkün değildir. Sivilsayfalar.org üyesi, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağını kabul ve taahhüt etmiş olacağından, sözleşmenin tamamının dikkatle okunması gerekmektedir. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri üyelik işlemleri tamamlandığı anda, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve sözleşme yürürlüğe girer.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Sivilsayfalar.org üyeliği kişiye özeldir. Üye, üyeliğini başkasına ödünç veremez, devredemez. Bu durumda oluşabilecek olan sorunlardan Sivilsayfalar.org sorumlu değildir.

5.2 Üyenin seçtiği şifreyle ilgili çıkabilecek sorunlardan üye sorumludur.

5.3 Üye, Sivilsayfalar.org’e üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve gerçek olduğunu, Sivilsayfalar.org’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.4 Üye, Sivilsayfalar.org İnternet sitesini kamu düzenini bozucu, genel ahlâka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3. şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

5.5 Teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetin verilememesi durumunda Sivilsayfalar.org aksaklığın giderilmesi için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Üyenin kendi koşullarındaki teknik aksaklıkları yüzünden kaynaklanan veya deprem, sel vb. doğal afetler sonucu meydana gelebilecek aksaklıklardan Sivilsayfalar.org sorumlu tutulamaz.

5.6 Sivilsayfalar.org site içerisinde sunulan bilgi ve materyalleri, değiştirme ve kaldırma hakkını saklı tutar. Üye içeriği kendisi göndermiş dahi olsa bundan dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

5.7 Üye, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davrandığı takdirde ya da üyelik esnasında beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Sivilsayfalar.org hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

5.8 Sivilsayfalar.orgüyelerinin (tek tek, gruplar halinde ya da hepten) faaliyetlerini dilediği ölçülerde ve önceden haber vermeksizin kısıtlayabilir.

5.9 Sitenin birçok yerinden başka sitelere link verilebilir. Sivilsayfalar.org, hiçbir şekilde link verdiği hatta tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, ahlaki ve gizlilik ilkelerinden ve içeriğinden sorumlu değildir.

5.10 Üye gönderdiği tüm içerikten kendisi sorumludur. Üyenin gönderdiği içerikten Meyhane Portali sorumlu tutulamaz.

5.11 Sivilsayfalar.org ilerleyen süreçlerde verdiği hizmetlerde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.

5.12 Sivilsayfalar.org ileride ücretli hizmetler sunabilir. Bu durumda Üye arzu ederse ödeme yaparak bu hizmetlerden faydalanabilecektir. Ücretli hizmetler sunulması halinde, ilgili hizmetlere ait koşullar işbu sözleşmeye eklenecektir ve satış sürecinde Üye”nin onayına sunulacaktır.

5.13 Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için, beyan ettikleri posta ve e-posta adreslerini, yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa dahi tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

5.14 Üye’nin, şifresini unutması durumunda, mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre Üye”nin kayıtlı e-posta adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

5.15 Üye hazırladığı içeriği, e-posta, sitedeki formlar veya ilgili alanlar aracılığı ile Sivilsayfalar.org’e gönderdiği andan itibaren tüm telif ve kullanım haklarını Sivilsayfalar.org’e devretmiş sayılır. Sivilsayfalar.org bu içerikleri her türlü kitap, dergi vb. basılı yayınlarda, e-kitap, mobil aplikasyon, web sitesi vb. dijital ve elektronik ortamlarda, televizyon yayınlarında kullanabilir. Üye bundan dolayı hiçbir hak iddia edemez. Üye gönderdiği içeriğin kendi isteğiyle yayından kaldırılamayacağını kabul eder.

5.16 Üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Sivilsayfalar.org verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan Sivilsayfalar.org sorumlu değildir.

5.17 İçeriğin bir kısmı veya hepsi, Üye tarafından, herhangi bir nedenle, Sivilsayfalar.org’in önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz. İçerik”in, herhangi bir amaçla, Sivilsayfalar.org”nin önceden açık yazılı izni olmaksızın Üye tarafından kullanılması veya kullandırılması yasaktır. Üye, İçeriği kopyalayarak veya başka şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya diğer Sanal Ortamlar”da kullanma, yayınlama, satma ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.

5.18 Sivilsayfalar.org ismi ve logosunun izinsiz kullanımında hukuki yol açıktır.

5.19 İnteraktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden Sivilsayfalar.org hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.20 Sivilsayfalar.org değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir.

5.21 İşbu Sözleşme”ye aykırı hareketler sebebiyle, Sivilsayfalar.org”na verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararı yaratan Üye”ye veya zararı yaratan birden çok Üye olması halinde müteselsilen bu Üyelere aittir. Zararın tazmini Sivilsayfalar.org”nin kendi adına da dava açmasına engel değildir.

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

7. Ekler

7.1 Gizlilik Sözleşmesi işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır ve taraflar bu sözleşme ile birlikte ilgili ekleri de kabul etmiş sayılırlar.

7.2 4250 sayılı kanunun 6. Maddesi uyarınca “Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılmaz.” İşbu sitede herhangi bir alkollü içki markasının reklamı yapılmamaktadır. Siz değerli üyemizin de konuyla ilgili göstereceği hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.

E-Bültenimize Abone Olun

E-Bültenimize Abone Olun

You have Successfully Subscribed!