alikev_fon_siviltoplumla.png
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar22 Ocak 2018
Başvuru tarihleri: 4 Aralık 2017 – 28 Şubat 2018 Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), maddi  zorluk yaşayan genç sanatçıların hayallerine ulaşmalarını sağlamak için Genç Sanatçı Fonu (GSF) projesini hayata geçiyor. GSF, sanata gönül veren...Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!