xx.jpg
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman19 Eylül 2019
Popülist sağ iktidarların ve Türkiye’deki egemen siyaset dilinin bir tahakküm aygıtına dönüşmesinin göstergelerinden biri, evrensellik taleplerinin karşısına yerleştirilen yerellik-millilik söylemidir.  Bu söylemin Türkiye ile sınırlı olmadığı, popülist sağın iktidarı ele...
social-media-and-global-network-concept-picture-id943411380-e1562830585639.jpg
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman11 Temmuz 2019
Post-Marksizm, kapitalizm eleştirisinin yirminci yüzyıldaki son uğraklarından biri olarak kabul edilebilir. Marx’ın geliştirdiği metodoloji ve kavramlara ek olarak, eleştiriyi bir analiz biçimi olarak inşa etmesi, sosyalist siyasetlerin tökezlediği dönemdeki yıkıma...
osman-kavala-murat-basol-gezi-davasi-1024x721-e1561714825266.jpeg
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman28 Haziran 2019
Türkiye’de hak savunuculuğu yapmanın zorluklarını anlamak için sivil toplum, sivil toplum örgütleri, hak savunuculuğu ve devlet arasındaki ilişkileri, kesişim noktalarını ve çıkar çatışmalarına neden olan yapısal – işlevsel nitelikleri anlamak...
Ekran-Alıntısı-30.jpg
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman30 Mayıs 2019
Büyük gerileme çağında sivil toplumun popülizmle karşılaşmasının neden olduğu yeni gerileme dalgası, sivil toplumun yeniden inşasını gözeten teorik mülahazaların ve farklı pratiklerin oluşmasına zemin sağladı. Bu süreç -özellikle refah devletlerinin...Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!