social-media-and-global-network-concept-picture-id943411380-e1562830585639.jpg
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman11 Temmuz 2019
Post-Marksizm, kapitalizm eleştirisinin yirminci yüzyıldaki son uğraklarından biri olarak kabul edilebilir. Marx’ın geliştirdiği metodoloji ve kavramlara ek olarak, eleştiriyi bir analiz biçimi olarak inşa etmesi, sosyalist siyasetlerin tökezlediği dönemdeki yıkıma...
osman-kavala-murat-basol-gezi-davasi-1024x721-e1561714825266.jpeg
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman28 Haziran 2019
Türkiye’de hak savunuculuğu yapmanın zorluklarını anlamak için sivil toplum, sivil toplum örgütleri, hak savunuculuğu ve devlet arasındaki ilişkileri, kesişim noktalarını ve çıkar çatışmalarına neden olan yapısal – işlevsel nitelikleri anlamak...
Ekran-Alıntısı-30.jpg
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman30 Mayıs 2019
Büyük gerileme çağında sivil toplumun popülizmle karşılaşmasının neden olduğu yeni gerileme dalgası, sivil toplumun yeniden inşasını gözeten teorik mülahazaların ve farklı pratiklerin oluşmasına zemin sağladı. Bu süreç -özellikle refah devletlerinin...
2x680.jpg
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman16 Mayıs 2019
Sivil toplum teorilerinin yirmi birinci yüzyılda yeni başlıklar, konular ve örgütlenme biçimleriyle gündeme geleceğini öne sürmeyi kolaylaştıran gelişmelerin ilkinin demokrasinin geri çekiliş sürecindeki dalgalanmalar olduğundan söz edilmişti. Sivil toplum, siyasallığın...
Speech-1280-1200x450.png
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman2 Mayıs 2019
Sivil toplum ve çevresinde devam eden arayışların son otuz yıldaki serüveni ve güncel siyasal gelişmeler, sivil toplumun siyasal kültürün ve siyasal teorinin geri dönülmez bileşenlerinden biri olduğunu göstermektedir. Günümüz toplumlarının...
CivilSociety.jpg
Polat AlpmanPolat AlpmanPolat Alpman17 Nisan 2019
Demokrasi teorileri içerisinde sivil toplum tartışmalarının kapsadığı yer genellikle devlet – toplum ilişkisinin içerisinde gömülü olan iktidar ilişkilerinin düzenlenme biçimine ilişkin tartışmalardır. Devlet karşısındaki örgütlenmelerin demokrasinin zorunlu gereklerinden biri olarak...Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]