Ekran-Alıntısı-14.jpg
Burak ÖzgünerBurak ÖzgünerBurak Özgüner25 Nisan 2019
Türkiye’deki hayvan barınakları, hayvanların maruz bırakıldığı kötü muameleler, keyfî uygulamalar ve mevzuata aykırılıklar ile sık sık gündeme geliyor. Sivil Sayfalar olarak, İstanbul’daki hayvan barınakları özelinde, denetimler, uygulanan yaptırımlar ve bütçeden...Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!