Gençlerin İyi Olma Hali Raporu: Gelecek Umudu Azalıyor

Screenshot_15-768x432-e1558099270841.jpg
Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırmalardan biri olan “Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu 2”nin sonuçları, genç nüfusla ilgili çarpıcı tespitlere yer veriyor. İlki 2017’de gerçekleştirilen araştırmanın ikincisi, gençlerin geleceğe dair umudunda ciddi bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

Habitat Derneği tarafından yürütülen ve gençlerin iyi olma halinden yola çıkarak hazırlanan raporda, iş hayatından sağlığa, yaşanılan şehirden güvenliğe, kadar 60’ın üzerinde başlıkta veriler toplandı. Yürütülen yeni politika ve projelere yol göstermesi amacıyla hazırlanan araştırmanın ilk raporu, gençlerin siyasi yaşam ve gönüllü çalışmalarına katılım oranı istenilen seviyede olmadığını ve bu konuda yapılması gereken birçok düzenleme ile faaliyete ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu rapor da bu konuda ciddi bir değişiklik olmadığını gösteriyor.

Araştırma, Infakto  RW    tarafından 6-18  Nisan 2019  tarihlerinde, Türkiye kentsel  gençlik  nüfusunu temsil eden 16  ilde; 18-29 yaş  arası bin 214 gencin katılımıyla,  yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi. Görüşülen gençlerin yüzde 50’si kadın, yüzde 50’si  erkek, yüzde 44’ü çalışan, yüzde 26’sı öğrenci,         yüzde 13’ü iş arıyor, yüzde 17’si ev genci.

Rapora göre, yaşamından memnun olanların oranı, 2017 araştırmasına göre yüzde 11!lik bir düşün gösteriyor. Yaşamdan memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2017’de yüzde 71 iken, 2019’da yüzde 60. Gençlere gelecekten umudunda da benzer bir şekilde düşüş görülüyor. 2017’de umutlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 67 iken, 2019’da ise bu oran yüzde 55.

Hayatından memnun olduğunu belirten genç kadınların oranı yüzde 61, erkeklerin oranı yüzde 59. Kadınlar arasında geleceğinden umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 56 iken, erkekler arasında bu oran yüzde 54. Gelecekten umutlu olduğunu belirten kadınların oranı 2017 araştırmasında yüzde 68, erkeklerin oranı ise yüzde 65’ti.

Yaşamından memnun olanların oranı yüzde 60’ken, bu oran çalışanlarda ve öğrencilerde yüzde 64. Ev gençlerinin yüzde 55’i hayatından memnun olduğunu belirtirken, memnuniyet iş arayanlarda yüzde 43’e geriliyor.

Gelecekten umutlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 55 olup, görüşülen ençler arasında gelecekten en fazla umutlu olanlar yüzde 64 ile öğrenciler. Çalışanların yüzde 57’si, ev gençlerin yüzde 46’sı gelecekten umutlu. İş arayan gençlerin yüzde 38’i gelecekten umutlu.

Gençlerin Yüzde 83’ü İş Yerinde ‘Kendi’ Olmak İstiyor

Çalışanların oranı 2017 araştırmasına göre yüzde 53’ten 44’e gerilemiş, iş arayanların oranı ise yüzde 8’den yüzde 13’e yükselmiş. 2017’de gençlerin yüzde 63’ü kendi işini kurmak istediğini belirtirken, 2019’da bu oran yüzde 50. Genç erkeklerin yüzde 59’u, kadınlarınsa yüzde 41’i kendi işini kurmayı istemektedir, İş bulmanın zor olduğunu düşünenlerin genç kadınların oranı yüzde 73.

Gençlerin yüzde 89’u geleceklerini güvence altına alabilmenin çalışacakları işte önemli olduğunu söylüyor.  Olmadığı bir insan gibi davranmak zorunda olmadığı ve alınan kararlara katılabileceği bir iş bulması gençlerin yüzde 83’ü için önemli.

Gençlerin Yüzde 25’i Başka Ülkede Yaşamak İstiyor

Gençlere ileride başka bir ülkede eğitimlerine devam etmek isteyip istemeyecekleri sorulduğunda, yüzde 23’ü olumlu yanıt veriyor.  Yüzde 25’lik bir kesim de başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünüyor.  Başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünen 307 gence, bunun sebepleri sorulduğunda, yüzde 46’sı için ilk cevap ‘daha iyi iş olanakları’. Yüzde 12’si daha fazla kişisel özgürlük, yüzde 11 daha iyi iş olanakları yanıtını veriyor.

Araştırma çalışmasına katılan gençlere, ortalama bir ayda ellerine geçen gelirin yaklaşık ne kadar olduğu sorulduğunda, gençlerin yüzde 30’unun aylık kişisel geliri 600 TL ve altında. 601-1500 TL olanların oranı yüzde 22’. Yüzde 18’lik bir genç kesim bin 500-2 bin 400 TL arasında gelire sahip. Ortalama bir ayda eline geçen gelir 2400 TL ve üzerinde olanların oranıysa yüzde 23. Gençlerin yüzde 48’i maddi durumlarından memnunken, memnun olmayanların oranı yüzde 49.

Yüzde 85’i’ Ekonomi Kötüye Gidiyor’ Diyor

Gençlerin yüzde 83’ü Haziran 2018’den itibaren Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini belirtirken, bu oran iş arayanlarda yüzde 92 ile en yüksek seviyede. Ev gençlerinin yüzde 87’si, çalışanların yüzde 85’i Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini söylüyor.

Haziran 2018’den itibaren Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini düşünenlerin yüzde 41’i ödemelerini geciktirmek zorunda kaldığını, yüzde 31’ yakın çevresinden borç aldığını, yüzde 21’i bankalardan borç aldığını, yüzde 16’sı tasarruflarını bozdurmak zorunda kaldığını ve yüzde 12’si ise sahip oldukları şeyleri satmak mecburiyetinde kaldıklarını belirtiyor.

Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini belirtenlerin yüzde 38’i bazı zorunlu giderleri ödeyemediği zamanlar olduğunu, yüzde 28’i gelecek ile ilgili planlarını ertelediğini, yüzde 27’si kredi kartı borçlarından ödeyemedikleri olduğunu, yüzde 21’i ailesinden birinin işsiz kaldığını, yüzde 20’si iş aramak ya da çalışmak zorunda kaldığını dile getiriyor. İşsiz kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 14. İş aramaktan vazgeçenlerin oranı yüzde 9’ken, eğitimine ara verenlerin oranı yüzde 7.

2017 araştırmasında görüşülen ve eğitimlerine devam eden gençlerin yüzde 74’ü aldıkları eğitimden memnun olduklarını belirtirken, 2019 araştırmasında eğitimden memnuniyet oranı yüzde 71.

Sivil Toplum ve Gençlerin Bağı Yok

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 6’sı, “Herhangi bir ücret almadan gönüllü bir işte veya bir sivil toplum kuruluşunda hiç çalıştınız mı?” sorusuna olumlu yanıt veriyor. Yüzde 95’inin geçmişinde böyle bir deneyim yok. Geçmişte gönüllü faaliyette bulunan gençlere, bir dizi zorluk yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda yüzde 41’i için en büyük zorluk zaman bulmak. Yaptığı masrafları karşılamakta zorlananların oranı yüzde 38, kuruma ulaşmakta zorlananların ve ailesi/arkadaşları tarafından onaylanmayanların oranı ise yüzde 24. Gönüllülük yaptığı kuruma ulaşmakta zorlananların oranı da yüzde 23.

Gönüllülük yapmamış gençlere bu davranışlarının nedenleri sorulduğunda ilk neden yüzde 65 ile zaman. İkinci sırada ise ilgilenmemek geliyor. Gönüllülük için parası olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 43, sivil toplum örgütlerine nasıl erişeceğini bilmeyenlerin oranı yüzde 33.

Herhangi bir derneğe, spor kulübüne, siyasi partiye üye olan genç sayısı yüzde 8. Bu gençler de faaliyetlere seyrek katılıyor. Araştırmaya katılan gençlerin yerel katılım için önemli araçlardan biri olan Gençlik Meclislerinin çalışmalarından bilgili olmadıkları görülüyor. Görüşülen gençlerin sadece yüzde 10’u yaşadıkları yerdeki Gençlik Meclisi çalışmalarından haberdar olduklarını söylüyor.

Gençlere, yaşadıkları yerde hava karardıktan sonra kendilerini güvende hissedip hissetmedikleri sorulduğunda, genç erkeklerin yüzde 70’i, genç kadınların yüzde 51’i bu soruya olumlu yanıt vermiştir. Erkekler kadınlara kıyasla, bekârlar evlilere kıyasla kendilerini daha güvende hissetmektedir. Yaşadığı yerde kendisini en az güvende hisseden evli kadınlar.

 Ev İşleri Gençler Arasında da Kadınların Üzerinde

Gençlerin yüzde 95’i her gün düzenli olarak kahvaltı ediyor, yüzde 92’si meyve yiyor, buna karşın yüzde 45’i açık havada, yüzde 15’i ise kapalı spor salonunda spor yapıyor. Gençlerin yüzde 82’si haftada en az bir kere gazlı içecek tüketiyor, yüzde 58’i sigara ve benzeri tütün ürünleri kullanıyor, yüzde 55’i fast-food restoranlarından yemek yiyor ve yüzde 12’si alkol tüketiyor. Görüşülen gençlerin yüzde 6’sı bir engeli olduğunu ya da sürekli bir hastalığını olduğunu ifade ediyor.

Gençlerin arkadaşlarıyla en sık gerçekleştirdikleri etkinlik dolaşmak. Kadınların yüzde 82’si düzenli olarak ev temizliği yapıyor, yüzde 79’u ev için alışverişe gidiyor ve bulaşık yıkıyor. Genç erkeklerin 4’te 1’i düzenli olarak yemek yaparken, yüzde 19’u bulaşık yıkıyor ve ev temizliği yapıyor.

Film ve Dizi İzlemek, Müzik İndirmek Popüler 

Araştırmaya katılan gençlerin tamamı, internet ve sosyal medyaya erişebiliyor. Internet kullanan gençler arasındaki en yaygın sosyal medya uygulamaları yüzde 95 ile Whatsapp. Youtube’u ve Instagram’ı sık kullanan gençlerin oranı yüzde 88, Facebook kullanımı ise yüzde 70. Gençlerin İnternete erişmek için en sık kullandıkları cihaz, yüzde 96 ile akıllı telefonları. Kendilerine ait bilgisayarla İnternete erişenlerin oranı yüzde 42. Gençlerin yüzde 44’ü interneti en çok film ve dizi seyretmek için kullanıyor. İnterneti müzik indirmek için kullananların oranı da yüzde 40.

Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’nun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]


Send this to a friend