Katılım Hakkı Eğitim Dizisi Başlıyor

unnamed-5.png
STGM’nin yürütücüsü olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Projesi kapasite güçlendirme faaliyetleri kapsamında Katılım Hakkı eğitim dizisi başlıyor.  

Katılım hakkını çeşitli boyutlarıyla ele alan ve bu alanda kapasite geliştirmeyi hedefleyen 3 set eğitimden oluşan Katılım Hakkı Eğitim Dizisinin ilk eğitiminde katılım hakkı temasını ele alırken ikinci eğitimde araştırma, savunuculuk ve katılım ve üçüncü eğitimde ise iletişim araçları ele alınacak. 

Eğitimlere başvurusu kabul edilen bir örgütü temsilen 2 kişinin eğitim dizisinin üçüne de tam ve eksiksiz katılacağını taahhüt etmesi gerekiyor.

Katılım Hakkı Eğitimi STÖ’lerin katılım hakkının çeşitli boyutları konusunda bilgi birikimlerini ve karar alma süreçlerine katılım kapasitelerini artırmayı, ikinci eğitim Araştırma, Savunuculuk ve Katılım Eğitimi katılım aracı olarak bu konularda STÖ’leri güçlendirmeyi ve üçüncü eğitim ise STÖ’lerin iletişim araçlarını katılım için etkin bir şekilde kullanabilmelerine destek olmayı hedefliyor. 

Her üç eğitim de Ankara’da gerçekleştirilecek. İlk eğitim 20 – 23 Mart 2019 tarihleri arasında, ikinci eğitim 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında ve üçüncü eğitim ise 8-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. 

Eğitimlere, insan hakları, ifade özgürlüğü, kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.

Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 6 Mart 2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 8 Mart 2019 Cuma günü e- posta ile bilgilendirilecektir. Eğitime şehir dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Eğitim başlıkları şöyle; 

Katılım Hakkı Eğitim Programı: 20 – 23 Mart 2019

 • Sivil toplum ve hak temelli yaklaşım
 • Uluslararası dokümanlarda katılım hakkı
 • Katılım ilkeleri
 • Karar alma süreçlerine sivil toplum katılımı
 • Örgüt içi katılı
 • Yerel katılım; mevzuat ve uygulamalar
 • Katılım deneyimleri

Araştırma, Savunuculuk ve Katılım Eğitimi Programı: 10-13 Nisan 2019

 • Sivil toplumda araştırma tasarımı ve uygulam
 • Sivil toplumda politika izleme
 • Savunuculuk kampanyası
 • Sivil toplum için lobi teknikleri
 • Bilgiye erişimi ve yasal çerçeve
 • Katılımcı yöntemler ve katılım

İletişim Araçları Eğitim Programı: 8-11 Mayıs 2019

 • İletişim Stratejisi Geliştirme
 • STÖ’ler için sosyal medya yönetimi
 • Savunuculuk için dijital araçlar
 • Veri görselleştirme ve savunuculuk

Başvuru koşulları

 • Eğitime her bir örgütü temsilen iki kişi kabul edilecektir. (Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir.)
 • Eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin tek bir formu, birlikte doldurması zorunludur.
 • Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]


Send this to a friend