“Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Politikasına Dönülsün “

img1.jpg
Adalet Bakanlığı’nın “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planının Hazırlanması” çalışma toplantısına katılan insan hakları örgütleri; toplantıyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Uluslararası standartlarda bir insan hakları politikasına ivedilikle geri dönülmesine ve bu yönde siyasi bir irade oluşmasına/gösterilmesine ilişkin ısrarımız olduğunu belirtmek isteriz. Bu toplantıya katılarak dile getirdiğimiz taleplerin takipçisiyiz." dediler.

İnsan Hakları Derneği (İHD), Hafıza Merkezi, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (EŞHİD), Yurttaşlık Derneği, Diyarbakır Barosu, Türk Tabipleri Birliği, Hak İnisiyatifi ve  Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği  (CİSST) tarafından yapılan ortak açıklamada,  insan hakları örgütleri ile demokratik kitle kuruluşlarının, hükümetin ikinci 100 günlük eylem planının “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planının Hazırlanması’’ alt başlığı kapsamında değerlendirme ve önerilerini sunmak üzere 14 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı’nda bir çalışma toplantısına davet edildikleri belirtildi.  Gönderilen davet mektubunda katılımcılara Yaşama Hakkı ve Kötü Muamele, Adil Yargılanma Hakkı, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü, üzere dört ana alanda görüş ve önerilerinin beklenildiğinin vurgulandığı açıklamada, kurumların uzun süren görüşmelerden sonra toplantıya katılmaya karar verdikleri ifade edildi.
Toplantıda, insan hakları örgütlerinin kapısına kilit vurulduğu, yurttaşların keyfi olarak yakalanma, tutuklanma, gözaltına alınma, yargılanma endişesi ile yaşamaya mecbur bırakıldığı, birçok insan hakları savunucusunun
demir parmaklıklar ardında olduğunu, kadınlar, çocuklar, LGBTİ+ bireyler, dezavantajlı gruplar, mahpuslarla ilgili hak ihlalleri ve her türden ağır insan hakları ihlallerinin inkâr edildiği, soruşturma ve kovuşturma makamlarının etkisizleştirildiği, adalete erişimin imkansızlaştığının ifade edildiği belirtilen açıklamada, uluslararası standartlarda bir insan hakları politikasına ivedilikle geri dönülmesine ve bu yönde siyasi bir irade oluşmasına/gösterilmesine ilişkin ısrarcı olunduğu belirtildi. Toplantıda dile getirilen taleplerin takipçisi olunacağı belirtilen açıklamada, “İnsan hakları camiası ve Türkiye’de demokrasi ve insan haklarına saygı talebi olan herkes için hayati önemde bulunan bu tavsiyelerin eylem planında yer alıp almayacağının ve önerilerimizin hayata geçirilmesi için siyasi bir irade ortaya konulup konulmayacağının takipçisi olacağız. Gücünü temsil ettiği mağdurlar, uluslararası insan hakları belgeleri ve Türkiye kamuoyundan yer alan insan hakları ve demokratik kitle örgütleri olarak mücadele ve müzakere çizgimizi her zaman olduğu gibi koruyacak ve savunacağız. Yapılan bahse konu toplantının çalışma gruplarında paylaşılan eleştiri, görüş ve önerilerimizi bir hafta içerisinde yapılacak basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağız.” denildi.

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]


Send this to a friend