Film Yönetmenleri Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığının Yeni Sinema Yasasıyla İlgili Basın Bildirisi Yayınladı

film-yonetmenleri-dernegi-filmloverss.jpg
Film Yönetmenleri Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığının çıkarmaya hazırlandığı yeni sinema yasasıyla ilgili birtakım sorunların olduğunu dile getiren bir basın açıklaması yayınladı. Bildiriyi imzalayanlar arasında Nuri Bilge Ceylan, Emin Alper, Yeşim Ustaoğlu, Pelin Esmer, Aslı Özge ve Kaan Müjdeci gibi isimler de var.

Mars Entertainment Group’la yapımcılar arasındaki tartışmalar, sinemamızın son birkaç haftasında ayyuka çıkmışken bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’unun bu sorunları çözebileceği gündeme gelmiş ve böylece yeni sinema yasası yüksek sesle tartışılmaya başlamıştı.

Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere bahsini ettiğimiz bu yasa, yalnızca taraflar arasındaki gerginliği çözmesi için çıkarılacak bir yasa değil. Aksine kapsamı oldukça geniş ve sinema sektöründeki profesyonelleri çok yakından ilgilendiren maddelerin olduğu bir tasarıdan bahsediyoruz. Aslında bu yasa, bakanlık tarafından 21 Aralık’ta TBMM’ye iletilmiş ve basında yalnızca “reklam sürelerinin 10-15 dakika civarına indirilmesini” öngörmesiyle yer bulmuştu. Ancak o dönemde yaptığımız haberde de belirttiğimiz üzere bu yeni kanun, filmlerin daha sıkı denetim görmesini ve dahası oluşturulan bir kurul tarafından onaylanmadığı takdirde ticari dolaşıma giremeyeceğini öngörüyordu.

İşte Film Yönetmenleri Derneği‘nin yayınladığı basın bildirisi, yasanın tam da burasına vurgu yapıyor. Açıklamada çok doğru bir şekilde, “Komisyonca uygun bulunulmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz” önermesinin kabul edilemez olduğu dile getiriliyor. Bunlara ek olarak festival filmlerinin denetim şekli ve kurulacak komisyonların ne şekilde bir araya geleceği de, Film-Yön tarafından yasanın kusurlu bulunan tarafları. Son olarak kanunun 9. maddesine bağımsız filmlerin teşvik edilmesini öngören bazı kısımların eklenmesi gerektiği belirtiliyor bu açıklamada.

Her ne kadar olaylar oldukça keyifsiz şekilde patlak vermiş olsa daha sonra gelen gelişmeler, şimdilik yerli sinemanın bazı problemlerinin çözülmesiyle sona erebilirmiş gibi görünüyor.

Açıklamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sinemamızın gelişmesi, uluslararası alanda tanınması ve ülkemiz adına büyük başarılar sağlanmasında önemli katkıları olan Sinema Filmlerinin Desteklenmesi ve Sınıflandırılması ile ilgili 5224 sayılı kanunun güncellenmesine ilişkin meclise sunulan yasa teklifi 9 Ocak 2019 tarihinde görüşülecektir. Görüşülecek yasa teklifi , destek alanlarının genişletilmesinden, dış ortak yapımların kolaylaştırılmasına, sinema salonlarında film gösterim,reklam ve hak dağılımına ilişkin bir çok olumlu önermeyi içermekle birlikte, bazı maddelerinin ise tartışılarak olumlu yönde düzeltilmeye ihtiyacı olduğu kanısındayız.

Özellikle sınıflandırma ve değerlendirme ile ilgili maddelerinde, “komisyonca uygun bulunulmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz” önermesi daha ileri bir kanun ruhuna terstir. Bu önerme olmamalıdır. Zira 2004 yılında yürürlüğe giren bu kanun askeri vesayet anlayışı olan sansürcü ve yasakçı anlayışı kaldırmış, ve tam tersine bağımsız üretimin desteklenmesini öngörmüştürtür. Sinemamızın bugünki ulusal ve uluslararası başarısında payı olan bu yasanın ruhunun terkedilmemesi gerekmektedir.

Bunun dışında ülkemizde düzenlenecek ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilecek filmlere yönelik düzenleme ile destekleme kurullarının oluşturulmasında sinema sektörü üyelerinin azınlığa düşürülmesi de yine düzeltilmesi gereken en önemli maddeler arasındadır.

Özellikle de üretim, dağıtım ve gösterim tekelleşmesinin bugün nasıl büyük sorunlara yol açtığı görülmüş ve teklifte buna yer verilmiştir. Ama bu tekelleşmenin önünü kapatacak yaklaşımların de teklife eklenmesi önem taşımaktadır.

Ülkemizi dünyaya taşıyacak en önemli tanıtım ve algı yaratma aracı da olan sinema sanatımızın önünü açmak tüm siyasi yaklaşımların üstünde özel bir devlet politikası olması gerektiği kanaatindeyiz.

Bizlerin; üreten yaratan senarist ve yönetmenler olarak bu olumlu ve olumsuz görüşlerimizin içeriğinde hiçbir siyasi parti veya kurum ve oluşumun izleri aranmamalıdır.

Türkiye ancak sanatla dünyaya kendini anlatabilir. Dünyada sanatın gücü ve etkisi ortadadır.

Tüm bunların ışığında ülkemizin sinema sanatını gelişmesi ve güçlenmesi amaçlayan bir kanun teklifinin temel ruhu, bu sanatın daha özgür ortamlarda yeşerip büyümesi olmalıdır.

TBMM’nin bu kanun teklifi içeriklerini tartışmayı ve olumlu bir noktaya getirilmesini siyasi partilerinin aralarındaki polemikler üstüne çıkararak stratejik bir devlet politikası olarak ele alacağı umudundayız.

İMZALAYANLAR

Nuri Bilge Ceylan, Kadir İnanır, Yılmaz Erdoğan, Derviş Zaim, Mustafa Şevki Doğan, Tayfun Pirselimoğlu, Ezel Akay, Çağan Irmak, Ali Özgentürk, Emin Alper, Özcan Alper, Mehmet Eryılmaz, Yeşim Ustaoğlu, Reis Çelik 
Pelin Esmer, Erden Kıral, Mahmut Fazıl Coşkun, Ercan Kesal, Belmin Söylemez, Biket İlhan, Aslı Özge, Murat Düzgünoğlu, Canan Gerede, Cemil Ağacıkoğlu, Selim Evci, Atalay Taşdiken, Onur Saylak, F. Serkan Acar, Ali Aydın, Ferit Karahan, Erdem Tepegöz, İnan Temelkuran, Tunç Davut, Yüksel Aksu, Handan Öztürk, Mustafa Kara, Nihat Durak, Semir Aslanyürek, Fikret Reyhan, Kaan Müjdeci, Hüseyin Karabey, Melik Saraçoğlu, Zeynep Dadak, Ramin Matin, Aydın Bulut, Turgut Yasalar, Sinan Kesova, Aydın Orak, A. Taner Elhan, Sadullah Şentürk, Bahadır Karataş, Murat Şeker, Ragıp Türk, Erkan Tahhuşoğlu, Gürsel Ateş, Özkan Küçük, Hasan Özgen, Hakkı Kurtuluş, Faysal Soysal, Hikmet Yaşar Yenigün, Nejla Demirci, Fırat Gürsoy, İsmet Arasan, Naci Çelik Berksoy, Dersu Yavuz, Kemal Alptekin Aliye Uçar, A. Ayben Altunç, Kibar Dağlayan Yiğit, Orhan Oğuz, Mustafa Ünlü, Atıl İnaç, Murat Saraçoğlu, Batur Emin Akyel, Arif Hakverdi

Haberin tamamı için tıklayınız.

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]


Send this to a friend