Sorunlara Çözümler Buluşması’nda Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları Konuşuldu

s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik-1280x847.jpeg
Sürdürülebilirlik Adımları, UNDP Türkiye’nin desteğiyle sürdürülebilirlik alanında yaşanan gelişmeleri konuşmak, kurumlar arası işbirliklerini artırmak amacıyla “Sorunlara Çözümler Buluşmaları”na devam ediyor. Buluşmaların üçüncüsü “Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” odağında Impact Hub Istanbul ev sahipliğinde gerçekleşti.

Sorunlara Çözümler Buluşmaları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri özelinde yapılan çalışmaları ve iyi uygulama örneklerini dinlemek, karşılıklı fikir ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla sosyal girişimcileri, sivil toplum kuruluşlarını, özel sektörü ve kamu kurumlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Her ay bir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi odağında yapılan Sorunlara Çözümler Buluşmaları’nın üçüncüsü Dünya Şehircilik Günü sebebiyle “Hedef 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” odağında farklı paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Buluşmaya UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı kolaylaştırıcılığında, A Mimarlık Kurucusu Özgül Öztürk, Proline Bilişim Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Seferihisar Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi Dr. Çiğdem Çörek Öztaş katıldı.

Akıllı şehirlerin ve doğanın ritmine uyum sağlamanın öneminin konuşulduğu programda katılımcılar kendi sürdürülebilirlik hikayelerini paylaştı. Sürdürülebilir şehirlerin ve yaşam alanlarının inşasında her yaş aralığı ve profilin hedef alınmasının önemi vurgulanırken , şehirlerin kendine özel yapıları hedef alınarak yapılan ihtiyaç analizlerinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Buluşma serisi Aralık ayında toplumsal cinsiyet temasıyla devam edecek. Ayrıntılı bilgiler için Sürdürülebilirlik Adımları’nın çalışmalarını buradan takip edebilirsiniz.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend