Bakım Sorumluluğu Olanların Oranları Açıklandı

watermark-1280x853.jpg
TÜİK'in verilerine göre, işgücü piyasasına katılan kişilerden bakım sorumluluğu olanların 18-64 yaş nüfus içindeki oranı yüzde 42,9 oldu.

Bakım sorumluluğu olanların 18-64 yaş nüfus içindeki oranı yüzde 42,9 

Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK), “İş ve Aile Yaşamının Uyumu” çalışmasına ait Nisan-Haziran 2018 verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye’de 2018 yılının 2’nci çeyreğinde, 18-64 yaş grubundaki 49 milyon 819 bin kişinin yüzde 42,9’unu bakım sorumluluğu olanlar oluşturdu. Bu oran erkeklerde yüzde 41,2 iken kadınlarda yüzde 44,6 oldu.

İstihdamda olup bakım sorumluluğu olanların oranı yüzde 46,9 

İstihdamda olan 18-64 yaş grubundaki fertlerin yüzde 46,9’unun bakım sorumluluğu bulunurken bu oran erkeklerde yüzde 48,1, kadınlarda ise yüzde 44,2 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, işgücüne dahil olmayanların yüzde 38,7’sinin bakım sorumluluğu bulunurken erkeklerde bu oran yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 45,9 oldu.

İstihdamda olup bakım sorumluluğu olanların yüzde 94,6’sını çocuk bakımı oluşturuyor

İstihdamda olup bakım sorumluluğu olanların yüzde 94,6’sını çocuk bakımı oluştururken bu oran erkeklerde yüzde 96,5, kadınlarda yüzde 90,3 oldu. Diğer taraftan istihdamda olup bakım sorumluluğu olanların yüzde 5,4’ünü  15 yaşın üstünde bakıma muhtaç çocuk veya akraba bakımı oluşturdu. Bu oran erkeklerde yüzde 3,5, kadınlarda ise yüzde 9,7 oldu.

İstihdamda olup çocuk bakım sorumluluğu olanların yüzde 13,1’i bakım hizmeti aldı

İstihdamda olup 15 yaş altında çocuk bakım sorumluluğu olanların yüzde 13,1’i profesyonel bakım hizmeti kullanırken bu oran erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda yüzde 16,6 oldu. Çocuk bakım sorumluluğu olan istihdamdaki kadınların yüzde 12,8’i kurumsal bakım merkezini, yüzde 3,3’ü evde ücretli bakımı, yüzde 0,6’sı ise her ikisini birlikte kullandı.

İstihdamda olup 15 yaş üstünde bakıma muhtaç çocuk veya akraba bakım sorumluluğu olanların yüzde 35,9’u profesyonel bakım hizmetini kullanırken bu oran erkeklerde yüzde 15,5, kadınlarda ise yüzde 54,3 oldu. İstihdamdaki kadınların yüzde 53,7’si evde ücretli bakımı, yüzde 0,7’si ise kurumsal bakım merkezini kullandı.

Çocuk bakımını kendisi veya eşiyle birlikte yürüten kadınların oranı yüzde 52,2 

İstihdamda olup, çocuk bakım hizmeti kullanmayanların yüzde 62,3’ü bakımı kendisi veya eşiyle birlikte yürütürken, bu oran erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 52,2 oldu. Çocuk bakım hizmeti kullanmayan kadınların yüzde 15’i bakımı büyükanne, büyükbaba vb. desteğiyle sürdürdüğünü belirtirken, yüzde 14,8’i çocukların kendilerine bakabildiğini, yüzde 12,2’si ise bakım hizmetini pahalı bulduğunu belirtti.

Çalışan kadınların yüzde 83,3’ü çocuk bakımı nedeniyle iş düzenini değiştirmedi

İstihdamda olan kadınların yüzde 83,3’ü çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle mevcut çalışma düzenini değiştirmezken yüzde 5,3’ü çalışma saatlerini azalttı, yüzde 4,1’i ise gelir artışı sağlayacak değişikliklere gitti.

İş ve Aile Yaşamının Uyumu çalışması nedir?

Kişilerin bakım sorumluluklarının işgücü piyasasına katılımları üzerindeki etkisi ve sorunlu alanların tespitine yönelik olarak 2018 yılının 2’nci çeyreğinde Hanehalkı İşgücü Anketi ile birlikte “İş ve Aile Yaşamının Uyumu” modüler anketi uygulandı. Bu çalışma ile işgücü piyasasına katılan fertlerin bakım sorumluluğunun olup olmadığı, bakım için hangi yöntemleri kullandıkları ve bakım sorumluluğunun iş ve aile yaşamının uyumu üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Bakım sorumluluğu; kişinin aynı hanede veya hane dışında yaşayan ve düzenli olarak ilgilendiği 15 yaşın altındaki çocukları ile 15 ve daha yukarı yaştaki hasta, engelli çocukları veya bakıma muhtaç yaşlı ebeveyn veya akrabalarını kapsıyor.Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı dönemde 18-64 yaş grubu nüfusa uygulanan araştırma, bu konuda Türkiye’de yürütülen ilk modüler anket olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: İlkha

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!