AÇEV Gönüllü Deşifre Programı

A%C3%87EV-Nedir.jpg
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), “Gönüllü Deşifre Programı” kapsamında, derinlemesine görüşme ve odak grup yöntemleriyle gerçekleştirilmiş ses kayıtlarının nitel analize hazırlanma sürecinde yer alacak ve nitel veri analizi için veri girişi, yönetimi ve kalite kontrolü sürecini öğrenmeye ihtiyaç duyan gönüllüler arıyor.

AÇEV, “Hayat Dolu Buluşmalar” adıyla, kadınların okuryazarlık seviyelerini artıracak ve onlara farklı beceriler kazandıracak yeni bir eğitim programını uyguluyor.

Hedef kitlesi, genel olarak 18-35 yaş arası genç kadınlar olan eğitim program, kişisel gelişim, bireysel sağlık-bakım, kadın emeği, kararlara katılım gibi temel konuları içeriyor. Genç kadınlar bu buluşmalarda; eğitimle ilgili eksiklerini tamamlama, kişisel hedef koyma, iletişim, iş hayatıyla tanışma, teknoloji-medya, çocuk koruma, ev içinde eşit rol dağılımı gibi birçok güncel konuda farkındalık ve beceri kazandırıyor.

Bu programdaki kadınları daha yakından tanımak ve güçlenme perspektifini geliştirmek için katılımcıların ihtiyaçları ile katılımcılara ulaşma yolları hakkındaki bilgilerimizi derinleştirmek amacıyla, Dr. Ece Öztan ve Prof. Dr. Aydın Durgunoğlu danışmanlığında program katılımcı ve paydaşlarıyla bir araştırma yürütülüyor. Bu görüşmelerde, kadınların özyaşamöyküsü, mevcut koşulları, programla ilişkilenme süreçleri, güçlenme deneyimleri, beklentileri ve umutlarını anlamayı hedefleyen bir çerçeve mevcut.

Gönüllü Deşifre Programı’nda, görüşmelerde alınan ses kayıtlarının yazıya geçirilmesi ve kontrol edilmesi sürecinde yer alacak gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz. Gönüllüler, deşifre sistemleri hakkında yüz yüze eğitim alacak ve görevleri çevrimiçi olarak ofis dışından gerçekleştireceklerdir. Gönüllülerin ses kaydından kolayca analiz edilebilir, kaliteli ve dönüştürülebilir nitel veri yönetimini öğrenmeleri için destek verilecektir. Gönüllü deşifre programının kazanımları şöyledir:

(1) Derinlemesine görüşme ve odak grup yöntemleri ile sahada üretilmiş ses kayıtlarını doğru şekilde kayda geçirmeyi öğrenme,

(2) Deşifre sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları öğrenme,

(4) Farklı platformlara kolayca aktarabilir veri üretme ve yönetme tekniklerini kullanma,

(5) MaxQDA ile görüşme analizi için dosyaları doğru şekilde içe aktarılabilecek formatları oluşturma ve ses verisiyle örtüştürme,

(6) Akran grubu içinde çevrimiçi ve dinamik bir ortamda çalışma fırsatı ile ekip içi çalışma becerilerini geliştirme,

(7) Nitel veri yönetiminde kalite kontrol süreçlerini öğrenme ve yürütme,

(8) Analize hazır veri üretme sürecinde yazılım araçlarında ve süreç yönetiminde deneyim edinme.

Proje süresince imkânlar el verdiğince ek eğitimler de yapılması söz konusu olabilir. Bu açıdan gelecekte nitel veri ile çalışmayı isteyen öğrenciler için faydalı bir proje olacağını düşünmekteyiz. AÇEV staj programından ayrı olarak yürüyen bu gönüllülük programı, Mayıs- Temmuz ayları arasında gerçekleştirilecek. Gönüllülerden herhangi bir haftada en az 6 saatlik en çok 18 saatlik bir çalışma bekleniyor. Katılımcıların MS Word programına yazım kontrolü yapacak kadar hâkim olması, bilgisayar (Windows ya da Mac) sahibi olması ve internet bağlantısı olması gerekiyor.

Başvuru yapmak için özgeçmiş ve kapak yazısının ugur.kaya@acev.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]


Send this to a friend