Yerel Düzeyde Engellilerin Adalete Erişiminin Desteklenmesine Yönelik Alt Hibe Çağrısı

DXsHPyRXUAE2790.png
Ayrımcılıkla Mücadelede Engellilerin Adalete Eşit Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi’ni Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED) ortaklığında yürütmekteyiz. Proje’nin temel amacı engellilerin insan hakları ve temel özgürlüklerden eşit olarak yararlanmaları için adalete erişimlerini güçlendirmektir. Proje kapsamında, genel hedeflerle uyumlu olarak, yerel düzeyde engellilerin adalete eşit fırsatlarla erişimlerinin destelenmesi ve yerel STÖ’lerin kapasiteleri destekleyerek adalete erişim konusunda rollerinin artacağı bir alt hibe programı yer almaktadır.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği[1] (ESHİD) kurulduğu 2010 yılından itibaren ayrımcılığın önlenmesi, insan hakları ve farklılıklara saygının geliştirilmesi ve demokratik bir toplumun yaratılması için izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmaları yürütmektedir. Çalışmaların odak noktasını ayrımcılığın izlenmesi ve önlenmesi oluştururken, Bağımsız Seçim Gözlemi; Irk, Etnik Köken, Din ve İnanç Ayrımcılığı; Toplantı Gösteri ve Yürüyüşü hakkı üzerine faaliyetler devam etmektedir. ESHİD, hak ihlallerinin ve ayrımcılığın önlenmesi için, savunuculuk yapan diğer örgütlerle dayanışma içinde çalışmaktadır. Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) arasında ortak çalışma alanları yaratmayı ve bilgi paylaşımın artmasını sağlamayı da amaçlamaktadır.
2017 yılının başından itibaren Ayrımcılıkla Mücadelede Engellilerin Adalete Eşit Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi’ni Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED) ortaklığında yürütmekteyiz. Proje’nin temel amacı engellilerin insan hakları ve temel özgürlüklerden eşit olarak yararlanmaları için adalete erişimlerini güçlendirmektir. Türkiye’de engellilerin adalete erişimi konusunda yapısal ve uygulamalardan kaynaklı bariyerlerin tespit edilmesi ve giderilmesi için öneriler geliştirilmesi projenin hedefleri arasındadır.

Proje kapsamında, genel hedeflerle uyumlu olarak, yerel düzeyde engellilerin adalete eşit fırsatlarla erişimlerinin destelenmesi ve yerel STÖ’lerin kapasiteleri destekleyerek adalete erişim konusunda rollerinin artacağı bir alt hibe programı yer almaktadır.
Alt Hibe Programı’na tüzel kişiliği olmak, kâr amacı gütmemek, engelli hakları alanında faaliyet gösteren STÖ olmak, yerel ya da bölgesel düzeyde faaliyet gösteren STÖ olmak[2], Alt Hibe Programı’nın son başvuru tarihinden en az bir yıl öncesinde kurulmuş olmak koşullarını sağlayan örgütler başvurabilir. Başvuran örgütler projenin yönetimden doğrudan sorumlu olduklarını ve aracı kullanmayacaklarını koşulunu sağlamakla da yükümlüdürler. Teklif edilen projenin konusu engellilerin adalete erişimi ile ilgili olmak üzere, öncelikli konuları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Engellilerin hakları ve ulusal ve uluslararası mekanizmalara başvuru yolları konusunda bilgilendirilmesi,
 • Engellilere adli ve idari mekanizmalara başvuru konusunda temel yasal yönlendirme desteğinin sağlanması
 • Engellilere yönelik hak ihlalleri ve ayrımcılık ile ilgili stratejik davalama,
 • Engellilere yönelik insan hakları ihlallerini konu alan davaların izlenmesi ve raporlanması,
 • Adalete eşit erişim konusunda engellilere yönelik hak ihlallerinin ve ayrımcılığın izlenmesi ve raporlanması,
 • Engellilerin adalete eşit erişimlerinin sağlanmasına yönelik kampanya ve savunuculuk faaliyetleri,
 • İl ya da bölge düzeyinde engellilerin adalete erişimi ile ilgili saha araştırması.

Alt Hibe Programı kapsamında toplam 25.000 Euro dağıtılması planlanmaktadır. Proje başına verilecek hibeler asgari 2.500 Euro, azami 5.000 Euro olarak belirlenmiştir. Toplam bütçesi asgari tutarın altında kalan projeler kabul edilmeyecek, tasarlanan bütçenin azami tutarın üstünde olduğu başvurularda ise başvuranın artan kısmın finansmanını nasıl karşılayacağını ayrıntılı olarak açıklaması beklenmektedir.
Uygun proje tekliflerinin proje süresi, uygulama alanı, proje konuları ve faaliyet türleri gibi detaylı bilgileri Başvuru Rehberimizde bulabilirsiniz. Aynı zamanda başvuru için yapılacak işlemler ve değerlendirme sürecine dair bilgilere de rehberde detaylı olarak yer verilmiştir. Alt hibe programına başvuruların son teslim tarihi 10 Nisan 2018 saat 17.00’dir. Süreyi aşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru Rehberi, Alt Hibe Programı Başvuru Formu ve Proje Bütçesi Formu’na şuradan ulaşabilirsiniz:

Engellilerin Adalete Eşit Erişimi – Alt Hibe Çağrısı

[1] ESHİD bu Alt Hibe Programı’nın yürütülmesinden doğrudan sorumludur. ESHİD’in bugüne kadar yaptığı ve sürdürdüğü çalışmalar hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.esithaklar.org/
[2] Son 3 yılın ortalama yıllık geliri en fazla 50.00 Avro olan örgüt demektir.

One comment

 • AvatarAvatarAvatar
  Emre

  14 Mart 2018 at 09:44

  hepimız bırer engellı adayı oldugumuzu unutumamalı ve bu sekılde yasamalı ve anlamalıyız

  Cevapla

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]


Send this to a friend