Gençliğin Gönüllülüğü Adına!

TOPLUM_GONULLUSU_GENCLER.jpg

“…Gençler, hayata toplumsal duyarlılık farkındalığı ile yaklaştığında ve sosyal sorumluluk çalışmaları için gönüllü olduğunda; kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, fark edildikleri, katılım araçlarının kullanımında eşit olanakların sağlandığı ortamlarda aktif yurttaşlar olarak toplumsal değişimde önemli bir rol oynuyorlar.”

Sivil toplum alanında çalışıyorsanız, her zaman veriye dayalı bilgi üzerinden çalıştığınız grupla birlikte, kısıtlı bütçelerle, ihtiyaçlar üzerinden hareket etmeniz gerekmektedir. Evet, rakamlar çok önemlidir ama en önemlisi de rakamları oluşturan kişileri ve o kişilerin ihtiyaçlarını nasıl işin merkezine aldığınızdır.

TUİK verilerine göre, Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 989 bin 42 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16.3’ünü oluşturuyor.

Toplam nüfusun yüzde 16.3’ünü genç nüfusun oluşturduğu Türkiye’de, üniversiteli genç sayısı yedi milyonun üzerinde. Aynı zamanda, gençlerin yüzde 24’ü ne eğitimde ne istihdamda, yani gençlerin bir kısmı, görünür değil.  Bu rakamlar oldukça çarpıcı ve düşündürücü.

15 yıldır en yaygın gençlik sivil toplum kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerine devam eden Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) bütün çalışmalarında da gençlerin katılımı, gençlerin özne olma hali oldukça önemlidir. Toplum Gönüllüsü Gençler sayesinde TOG, 15 yıldır Türkiye’nin en yaygın gençlik ağlarından birine sahip ve gençleri birbirinden çok farklı temalar çerçevesinde  ve farklılıklara saygı ilkesi etrafında bir arada tutmayı başardı. Bunu da gençlerin birbirine olan inancından ve güveninden aldığı güçle yapabildi. Toplum Gönüllüsü Gençlerin, cesaret, özgüven ve empati yetileri, girişimcilik ilkesinin güçlenerek tüm Türkiye’de sosyal faydaya dönüşmesine neden oldu. Toplum Gönüllüsü Gençler, yerel katılımı teşvik ederek, sosyal çevrelerini ve karar verici mecraları bir amaç çerçevesinde çekinmeden bir araya gelebilmeleri için yüreklendirdiler.

Yaşamının öznesi olmakgeleceğin kurtarıcısı olmamakkendilerinin önemsendiğini hissetmek ve gençlik döneminin çocuklukla-yetişkinlik arasında kayıp bir dönem olmaması için gençlerin, yaşadığı yerde kendine ve etrafındakilere yönelik düzenlemelere dahil olması, bu düzenlemeleri etkilemesi ve hatta değiştirmesi/dönüştürmesi için sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olduklarını deneyimliyoruz.

Gençler, sözlerinin dinlendiği, fikirlerinin önemsendiği, karar mekanizmalarına dahil oldukları alanlarda inanılmaz projeleri hayata geçiriyorlar. Bir fikri projelendirirken, hayata geçirirken kendi aralarında muazzam bir şekilde organize oluyorlar. Bir okulu yenilemek, çocuklara farklı etkinlikler aracılığıyla destek olmak, gençlik hakları konusunda kampanyalar düzenlemek, ekolojiyle gençlik kampı gerçekleştirmek için ekip olarak çalışıyorlar; projelerin bütçe kaynağını yaşadıkları yerellerde buluyorlar ve onları da proje sürecine dahil ederek toplumsal değişim yolunda inanılmaz adımlar atıyorlar.

Peki, gençler neden gönüllülük yapmayı üniversite yıllarında öncelik olarak konumlandırıyor? Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olan gençlerin gönüllü olma motivasyonlarını dört farklı başlıkta kurgulayabiliriz.

Sesini Duyurabilme Hali!:  Genç nüfusun yüksek olduğu ülkemizde gençler, rakamsal bir görünürlükten ziyade seslerinin duyulmasını tercih ediyor. Seslerini de en rahat duyurabilecekleri alanlardan birisi sivil toplum alanında gönüllülük yapmak. Sivil toplum gençler için düşüncelerini, fikirlerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir alan haline geliyor.

Farkında Olma Hali!: Haklarının farkında olabilen ve bu hakları pratik edebilen genç, haklarına erişemeyenlerle empati kurabiliyor ve dolayısıyla kendinden başkasına yönelik harekete geçebiliyor, bir şeyleri değiştirebiliyor.

İyi Olma Hali!: Sorun olarak gördüğü bir konu ile ilgili olarak çözüm odaklı proje geliştiren ve uygulayan genç, sadece topluma katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sorumluluk sahibi aktif bireyler olarak ve kişisel gelişimlerini destekleyebiliyor. Aynı zamanda, herhangi bir konuda farklılıkları tanıyarak ön yargılarını kırma yolunda adım atıyor.

Ne İstediğini Bilme Hali! Gönüllülük yaparak yaşadıkları toplumu dönüştüren gençler, kariyer planlamasında da çalışmak istedikleri şirketlerin de gönüllülük deneyimi aradığını biliyor; gönüllülük kavramının gelişmediği kurumlara da bu kültürü götürmekten gurur duyuyor.

Buradan hareketle gençler, hayata toplumsal duyarlılık farkındalığı ile yaklaştığında ve sosyal sorumluluk çalışmaları için gönüllü olduğunda; kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, fark edildikleri, katılım araçlarının kullanımında eşit olanakların sağlandığı ortamlarda aktif yurttaşlar olarak toplumsal değişimde önemli bir rol oynuyorlar.

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]


Send this to a friend